2022. gada 27. okt.

Muzikāls priekšnesums Skaistas pagasta bibliotēkā skolēnu rudens brīvlaikā

26.10.2022. Skaistas pagasta bibliotēka tika ieskandināta ar jauku mūziku, dziesmām, spēlēm un mīklu minēšanu. Paldies, Evai Vecelei, par muzikālo priekšnesumu! Paldies arī bērniem un jauniešiem, kas atnāca uz šo pasākumu, lai skaists skolēnu rudens brīvlaiks!2022. gada 12. okt.

Mazie lasītāji


 

Radošā darbnīca "Rudentiņš"

 

12.oktobrī bibliotekāre apmeklēja Skaistas pagasta bērnudārzu, lai kopā ar bērnudārza audzēkņiem radoši padarbotos šajā rudens skaistajā, krāsainajā gadalaikā un iedvesmotu turpināt lasīt bērnu žūrijas 5 + grāmatiņas un pēc tam tās novērtētu aptaujas anketā.

     Paldies visiem bērniņiem, kas  piedalījās radošajā darbnīcā! Lai šis rudens ir krāsains un jauks!2022. gada 6. okt.

Mācības "Digitālie rīki palīgā!" bibliotēkā

2022.gada 29.septembrī tiešsaistes platformā ZOOM notika mācības, ko rīkoja Europe Direct Austrumlatgalē un Krāslavas novada centrālā bibliotēka.


2022. gada 5. okt.

Pasākumi, izstādes oktobrī

 


2022.gada 22.septembrī seminārs Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā šī gada 22.septembrī notika  klātienes seminārs novada bibliotekāriem. 

Semināra sākumā jaukā kopējā klātienes tikšanās reizē varējām klausīties un vērot Konstantinovas un Aulejas pagastu bibliotēku sadarbības lekciju par tēmu novadpētniecībā "Maija dievkalpojumi pie ceļmalu krustiem - unikāla Latgales tradīcija". Pēc tam sekoja Dagdas folkloras kopas vadītājas Intas Viļumas stāstījums par Maija dziedājumiem.


Semināra turpinājumā Krāslavas novada centrālās bibliotēkas metodiķe Žaneta Moiseja apkopoja analīzi par LDKK statistikas kontroldatiem un autorizācijas datu izsniegumiem. Krāslavas novada centrālās bibliotēkas IT speciāliste Ilona Cabule pastāstīja par BIS ALISE Cirkulācijas datiem un bibliotekāre Ināra Pauliņa novadīja praktikumu par unikālo lietotāju reģistrāciju un datu atlasi.

Semināra nobeigumā tika prezentēti bibliotekāru pieredzes apmaiņas stāsti: Skaistas, Andrupenes un Andzeļu pagasta bibliotēkas tēmas prezentācija par "Sadarbības tīkla organizatoriskā darba veikšana" un Šķeltovas, Kastuļinas un Grāveru bibliotēku sniegumu par tēmu - Cikls "Bibliotēku popularizēšana iedzīvotāju vidū", pirmais pasākums "Stāsti iz bibliotekāru dzīves". 
Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100