2016. gada 17. nov.


Skaista mana tēvu zeme

par visām zemītēm:

Plaši lauki, zaļi meži,

Zilis jūras ūdentiņš.

 

     16.novembrī, Skaistas Tautas namā, par godu Latvijas Republikas proklamēšanas dienai tika veltīta dzejas pēcpusdiena.

Izskanēja mūsu novadnieku dzeja. Savu dzeju lasīja Ruta Zukule un Irina Zukule.

Svētku gaisotni papildināja dziesmas.

 

Ieskats dzejas pēcpusdienas norisē.

 

 

 

 

Liels paldies, kas atnāca uz šo dzejas pēcpusdienu un dalījās kopējā priekā klausoties dzeju.

Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīta literatūras izstāde: "Manai dzimtenei!"


2016. gada 9. nov.

Dzejniekam un rakstniekam

 Aleksandram Čakam 

(1901 - 1950) - 115

 

Literatūras izstāde: "Liepas satumst. Lapās apklust vēji, savāds gurdums zāli lejup māc...."

 

 

 

 Rutas Zukules

 

  somu izstāde

 

  no šī gada 7. līdz 30.novembrim.

 

 Visi, visi aicināti apskatīt izstādi!!!

 Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100