2013. gada 15. febr.


14. 02. 2013. Vairāki Skaistas pagasta skolēni, viņu vecāki, skolotāji, pagasta iedzīvotāji, Skaistas pagasta bibliotēkas vadītāja un bibliotekāres no Krāslavas novada centrālās bibliotēkas, devās izbraucienā uz Daugavpili un Daugavpils teātri, lai noskatītos aizraujošo un jaunāko izrādi: ''Grega dienasgrāmata''! Izrāde tika veidota pēc lasītāju iemīļotās un atzītās grāmatas ar tādu pašu nosaukumu: ''Grega dienasgrāmata'', motīviem! Grāmata ir ieguvusi augstu novērtējumu lasītāju vidū arī Skaistas pagastā! Šī izrāde sevišķi aizrāva Skaistas pamatskolas skolēnus, taču arī pieaugušos tā neatstāja vienaldzīgus!
Fotogrāfijās piedāvāts ieskats no iespaidiem bagātās dienas, kad grāmatas galvenie varoņi ''atdzīvojās'' teātra izrādē!

2013. gada 8. febr.

 
 
 

Valentīna dienas ieskaņas Skaistas pagasta bibliotēkā!!! Bibliotēkā norisinās literatūras izstāde: ''Es iededzu pār Tevi savu mīlestību...''

 

 2013. gada 7. febr.

Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100