2015. gada 19. okt.

Jaunumi bibliotēkā 2015. gada oktobrī. Radošā darbnīca - "Miķelītis bagāts vīrs!"
7.oktobrī, Skaistas pagasta bibliotēkā, tika rīkota radošā darbnīca, veltīta Miķeļdienai -”Miķelītis bagāts vīrs!”. Radošās darbnīcas mērķis bija rosināt skolēnos radošu izpausmes iztēli,lai, parādītu cik dažādi un krāšņi no dabas materiāliem un dabas veltēm var pagatavot interesantus un radošus darbiņus. Radošajā darbnīcā aktīvi darbojās Skaistas sākumskolas skolēni un audzinātājas.     


P.S. Paldies par piedalīšanos radošajā darbnīcā - "Miķelītis bagāts vīrs!".

Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100