2011. gada 20. sept.

Muns latgaliskais latviskumsNo 5. līdz 19. septembrim bibliotēkā dzejas dienām bija veltīta izstāde "Muns latgaliskais latviskums".

Jaunieguvumi septembrī

1.Русская поэзия Латгалии. Конец XX - начало XXI века : [krājums] / ред. и сост., вступит. ст.: Александр Якимов ; над книгой работали: Инта Кушнере, Фаин

2.Snips Artūrs ((1949-). Pasaule pēc tam : [romāns] / Artūrs Snips ; red.: Kārlis Rings, Ieva Janaite ; māksl. Arhats un Fauns. - Rīga : Nodibinājums "Pilsētai un Pasaulei", 2006. - 240 lpp. : il. ;

3.Ceļvedis kultūras centra vadībā : metodiskais materiāls / sast. un iev. sarakst. Dace Jurka ; zin. red. Agnese Hermane ; lit. red. Elita Priedīte ; dizains: Inga Poļevska. - Rīga : Tautas mākslas

4.Talbota Elizabete Viera. [Latviešu val.] Pārsteidzoša Mīlestība : Dieva bērnu negaidītā izglābšana. - Rīga : Patmos, 2011. - 95, [1] lpp. : krās. il. ISBN 9789984514598

5.Urbanovičs Jānis (1959-). Nākotnes melnraksti : Latvija 1934.g-1941.g. / Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders. - Rīga : Baltijas forums, 2011. - 448 lpp. : il., faks. ; 22 cm.

6.Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā , 2007-2013. - Rīga : E Forma, 2011 : il. ; 21 cm Nos. no vāka. . - Ikgadējs.

7.Kīslings, Klauss. Jūs sveicina mīlestība : raksti par diakonisku kultūru / Klauss Kīslings ; tulk. no vācu val. Rita Juse-Čirkše ; red. Guntis Dišlers ; lit. red. Egils Eglītis ; priekšv. Kultūra

8.Demakova Helēna (1959-). Nepamanīs. Latvijas laikmetīgā māksla un starptautiskais konteksts : rakstu izlase, 2002-2010 = They wouldn't notice. Latvian contemporary art and the international contex

9.Rudzītis Rihards ((1898-1960). Svētā Grāla brālība : zinātniskā pamatojumā / Rihards Rudzītis ; [sast. un red. Gunta Rudzīte]. - [Rīga] : Antēra, 2005. - 329, [3] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm.

10.Kalna Nora (1939-). Puteņu eņģelis : dzeja un atdzeja / Nora Kalna. - B.V. : SIA VAra Vīksna, 2011. - 245, [1] lpp. : il. ISBN 9789984995984

11.Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija; izstrādājuši: Kristīne Bērziņa ... [u.c.]. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2008. - 460 lpp.

12.Latvija. [Darba likums (2001) 2010] Darba likums ar komentāriem / [komentāru autori: Iveta Zelča ... [u.c.] ; zinātniskā redaktore Irēna Kalniņa] ; zvērinātu advokātu birojs "BDO Zelmenis & Libert

13.Darba aizsardzība uzņēmumā : palīgs jaunajiem komersantiem / [Latvijas Darba devēju konfederācija]. - [Rīga] : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2009. - 48 lpp. : il., tab. ; 30 cm + 1 CD-ROM

14.Izglītības ceļvedis 2011 : informatīvais izdevums. - Rīga : LATAUT KOM, 2011. - 168 lpp. ISBN 9789934811111

15.Kā nosargāt sava bērna dzīvību : ģimenes portāla www.mammamuntetiem. lv 1. grāmata : [padomi vecākiem par mazajiem līdz 6 gadu vecumam] / www.mammamuntetiem. lv ; il., vāka dizains: Jānis Beķeris

16.Чандлер Рэймонд (1888-1959). Роковая женщина : Леди в озере / Р. Чандлер ; сост. В. Жариков. - Минск : ИПК Жасскон, 1994. - 399,[1] с. : ил. ; 21 см. - (Гангстерски�

17.Brauna, Sandra. Jauns rīts : Romāns / S.Brauna. - Rīga : Artava, 1997. - 574, [1] lpp. ; 20 cm Oriģ. nos.: Another dawn / Sandra Brown. ISBN 9984-529-86-X

18.Širokauers,Alfrēds. [Erste Mann Latviešu val.] Pirmais vīrietis : [romāns] / Alfrēds Širokauers ; [tulkojis R. Kroders]. - Rīga : Avots, 1993. - 120, [1] lpp. Sagatavots pēc 1933.g. izdevuma.

19.Mauriņa Zenta ((1897-1978.1897-1978.). Esejas / Zenta Mauriņa ; [sakārtotāja un priekšvārda autore Inese Auziņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006]. - 118, [2] lpp. ; 21 cm.

20.Stēnersens Eivins. [Norvēģijas vēsture Latviešu val.] Norvēģijas vēsture : no leduslaikmeta līdz mūsdienām / Eivins Stēnersens, Īvars Lībeks ; no norvēģu val. tulk. Rute Lediņa. - Rīga : Norden AB

21.Штильмарк Роберт Александрович. Наследник из Калькутты : Роман / Р. Штильмарк ; [Худож. С. Н. Лебедев]. - Москва : Патриот, 1990. - 584,[3] с., [8] л. цв. ил.

22.Френсис Дик (1920-). Кураж : В одном городе / Дик Френсис ; Кеннет Миллар. - Рига : КО "Лат-Интро" : Фирма "Импакт", 1991. - 270 с. ; 21 см. - (Детективы века).

23.Кристи, Агата. Объявлено убийство / Агата Кристи ; [пер. с англ. Т. Шишовой]. - Москва : Союзинформкино, 1990. - 95 с. ; 21 см. - (Пиф).

24.Смит, Джордж Генри. Королевы и ведьмы Лохлэнна : научно-фантастический роман / Джордж Генри Смит ; пер. c англ. ; послесл. Вл. Гакова. - Минск : Вы

Skolēnu pavasara brīvdienu radošā darbnīca bibliotēkā "Nāc, un rodi, radi prieku bibliotēkā...."

  “Pavasara zaļā vara Atkal visu dzīvu dara. Piesaulē jau zaļo mauri, Pumpuram top mizā šauri. ” (K. Skalbe.) Šodien 17.martā skaistā dienas...