2011. gada 9. jūn.

Lelles rāda savas kleitas

Februārī bibliotēkā bija skatāma
krāslavietes Maldas Šidlovskas tamborēto leļļu kleitu izstāde.

Barikāžu laiku atceroties


2011.gada 13. janvārī bibliotekā tika izveidota literatūras izstāde " 1991.gada janvāra barikāžu laiks periodiskajos izdevumos".

21. janvārī barikāžu dalībnieki tika aicināti uz tikšanos. Diemžēl uz tikšanos ieradās tikai Jānis Umbraško, kurš stāstīja par to dienu notikumiem. Pēc tam kopīgi tika skatīta video filma par tikšanos ar barkāžu dalībniekiem pēc 10 gadiem.

Mana pirmā grāmata

2010. gada augusta nogalē bibliotēkā tika izveidota literatūras izstāde "Mana pirmā grāmata"

3. septembrī tika rīkots pasākums sagatavošanas grupas bērniem, kur viņus sagaidīja Astrīdas Lindgrēnes grāmatu literārie varoņi - Pepija Garzeķe, Karsons, Brālītis.

Bibliotekāre iepazīstināja nākamos bibliotēkas apmeklētājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, bet Karlsons parādīja, kā salabot grāmatas, ja tās tomēr saplīst.

Pasākumā piedalījās arī bērnu vecāki.


Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100