2017. gada 30. okt.

Aicinājums uz pierakstīšanos Lasītāju klubiņā

Šīs nedēļas ietvaros (no 30.10. līdz 3. 11.) bibliotēkas apmeklētāji tiek lūgti ierakstīties jaundibināmajā lasītāju pulciņā, kurā dalīsimies ne tikai pārdomās par izlasīto, bet arī dzīves pieredzē utt.

2017. gada 10. okt.