2019. gada 23. okt.

Lasītāju klubiņa biedru tikšanās (Jaunā paaudze)


Klāt rudens brīvlaiks un skolēni labprāt apmeklē bibliotēkas aktivitātes.
Tēma "dzeja un mūzika". Dzeju lasa Eva Vecele, Marika Krīviņa.
Līga Vecele, Viktorija Ļuta.

Bērnu stūrītī omulīgi spēlē spēles un lasa grāmatiņas 
Ernests Vecelis un Elīna Vecele.

 

 Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100