2014. gada 29. apr.

Aprīļa mēneša beigās, bibliotēku nedēļas ietvaros, uz Skaistas pagasta bibliotēku bija uzaicinātas Skaistas pamatskolas 6. klases skolnieces kopā ar audzinātāju, kā arī daži 2. klases skolnieki ar audzinātāju, kuri izrādīja vēlmi un interesi piedalīties bibliotēku nedēļas rīkotajās aktivitātēs. Skolnieki ar interesi aplūkoja literatūras izstādi, kura bija veltīta veselības jautājumiem, kuri šogad, bibliotēku nedēļā 2014Latvijā, bija kļuvuši par vadmotīvu. Skolēni pētīja grāmatas, apsprieda ilustrācijas, kā arī uzdeva dažādus jautājumus. Tāpat bibliotēkā norisinājās bibliotekārā stunda, kuras laikā bibliotekāre mācīja skolēniem darboties ar elektronisko katalogu (ALISE), kā arī stāstīja par grāmatām, un saudzīgu izturēšanos pret tām, kā arī ierādīja, kā grāmatas vajadzības gadījumā var ''salabot''. Skolēni bija ieinteresēti un arī paši aktīvi ķērās pie grāmatu ''labošanas''. Šim nolūkam tika izvēlētas lasītāju ļoti iemīļotas un vairākkārt lasītas grāmatas, kuras vajadzēja nedaudz ''salabot'' un vizuāli padarīt skaistākas. Tādēļ talkā nāca līme, skočs, šķēres, kā arī rūpīgs darbs un darba beigās rezultāts iepriecināja ikvienu!!!
Tā kā bibliotēku nedēļa sakrita ar projektu nedēļu Skaistas pamatskolā, tad bibliotēka pārvērtās par skolēnu projektu izstrādes vietu un jautājumu, tēmu un dažādu atbilžu meklēšanas vietu! Bija aizraujoši un galvenais lietderīgi, zināšanu garā, pavadīts laiks un tik pat interesanti izstrādāti projekti!

P.S. Paldies par darbu, interesi un aizrautību visiem bibliotēku nedēļas 2014 apmeklētājiem Skaistas pagastā!!!:)

2014. gada 22. apr.

Norises bibliotēkā aprīļa mēnesī

Aprīļa mēnesī, bibliotēkā, norisinājās aktīva gatavošanās Lieldienām!!! Šajās aktivitātēs iesaistījās Skaistas pamatskolas, 2. klases skolēni, kuri papildināja un rotāja bibliotēku ar saviem zīmējumiem, par Lieldienu tēmu. Savukārt, 17. aprīlī, Zaļajā Ceturtdienā, bibliotēkā norisinājās radošā darbnīca, kurā piedalījās Skaistas pamatskolas, pirmskolas grupas audzēkņi. Radošā darbnīca bija veltīta Lieldienu svinēšanai, tradīciju izzināšanai un svētku rotājumu/ suvenīru pagatavošanai. Par to, kā mums gāja, aicinu ielūkoties fotogrāfijās!!!Skolēnu pavasara brīvdienu radošā darbnīca bibliotēkā "Nāc, un rodi, radi prieku bibliotēkā...."

  “Pavasara zaļā vara Atkal visu dzīvu dara. Piesaulē jau zaļo mauri, Pumpuram top mizā šauri. ” (K. Skalbe.) Šodien 17.martā skaistā dienas...