2022. gada 25. aug.

Vasaras projekta "Radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem" noslēgums.

24.augustā, Skaistas pagasta bibliotēkā, notika vasaras projekta "Radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem" noslēguma pasākums. Šis bija fantastisks kopā būšanas laiks ar radošu pieeju visām nodarbēm un degsmi iemācīties radīt ko jaunu. Kopā būšana un komunicēšana vienam ar otru, sadarbība, palīdzēšana vienam otram, un beigās novērtējums par paša padarīto darbu, kas sniedz dvēselei gandarījumu un prieku apkārtējiem. Šeit katrā nodarbē vajadzēja lielu pacietību, ko bērni neapšaubāmi pierādīja, jo šajā straujajā, mainīgajā pasaules ritmā  "Pacietība" ir viena no svarīgām īpašībām, kas dzīvē ir ļoti nepieciešama. Visām radošajām darbnīcām cauri "vijās" prieks un humora dzirksts, kas cilvēkam dod laimes sajūtu ik uz katra soļa. Vēlreiz liels paldies visiem bērniem un jauniešiem! Lai visiem veicās!   Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100