2018. gada 1. marts

Pasākumi, izstādes martā

                                        
 1.
 Literatūras izstāde “Dzīvotprieks”
Aktrisei  Olgai Dreģei - 80 (1938)
1.03.-14.03.

 2.
Konkurss skolēniem “Dzejnieks L. Breikšs un viņa dzejoļi” 
15. 03. 
 3.
Dalība Krāslavas NCB rīkotajos gadskārtējos lasīšanas svētkos 
17.03.
 4.
  Literatūras izstāde “Zilā”
   Dramaturgam Gunāram Priedem - 90 (1928–2000)
 17.03.-1.04.
 5.
 1949. gada deportāciju atceres dienai veltīta literatūras izstāde: “Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena….”
 23.03.-6.04. 
                   Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100