2018. gada 31. maijs

Afiša "Senlietu izstāde Skaistas bibliotēkā"

Cien. Skaistas pagasta iedzīvotāji!

Ja Jums mājās ir kādi
interesanti
veclaiku darbarīki,
 piemēram, linu apstrādei -kulstīkla, vērpjamais ratiņš utml.,

mājsaimniecības lietas,

piemiņas lietas (piem., kafijas krūze, karote, spogulis, tabakdoze utml.), tad kopīgiem spēkiem taps

Latvijas 100-gadei veltīta izstāde


“Senlieta, kuru jāredz arī citiem”
                      Bibliotēkā no 28.05. līdz 20. 06.


Skaistas lasītāju klubiņš apmeklē Muzeju nakti Krāslavā

  19. maijā braukt uz Muzeju nakts pasākumiem pieteicās gandrīz visi lasītāju klubiņa dalībnieki, bet kā jau tas parasti notiek, pirms izbrauciena sāka atteikties dažādu apstākļu dēļ, līdz ar to garastāvoklis bija ne sevišķi pacilāts.
 Muzeju nakts pasākumā padomāts bija par visu vecumu apmeklētāju interesēm, piemēram, bērniem bija liela interese paturēt rokās dzīvu trusīti, jauniešiem - apgūt kaujas mākslu ar zobenu, iemācīties pareizi šaut ar loku, apskatīt Rīgas valsts tehnikuma audzēkņu veikumu, kādu darinājumu arī nopirkt par zemu cenu.
  Vērtīgākais, ko mēs, Skaistas lasītāju klubiņa lasītāji atzinām šajā Muzeju naktī - ekspozīcija muzejā "Latvijas 100 gadi. Krāslava." Ļoti plašs materiālu klāsts, liek apstāties un tvert pagātnes noskaņas.
 Dvēseli iepriecināja Andrupenes "Sovvaļnīki", arī porcelāna leļļu izstāde (ja tā vēl nebija redzēta) un protams, - salūts! Pie biezputras degustēšanas netikām,-visiem nepietika, drīzāk, tie, kas nedabūja, nebija to pelnījuši.
P.S. Fotoaparāts līdzi nebija "paņēmies", tāpēc kopumā brauciens  neizdevās tāds, uz kādu cerēju.

2018. gada 8. maijs

Baltā galdauta svētki


   

     Pasākuma organizētāji: Skaistas pagasta Tautas nams un pagasta bibliotēka.
    Skaistas pagasta iedzīvotājiem Baltā galdauta svētku svinēšana sākumā bija ieplānota 3. maijā, jo kad svētkos sabrauc bērni, mazbērni (lielākā daļa - no ārzemēm), tad vairākums paliek svinēt mājās. Lai būtu tā, kā pie visiem citiem, tad tomēr  pulcējāmies 4. maijā.
    Sanākušo skaits - 16, paldies viņiem!
    Atmiņu pūralādi izcilāt ir pabūt gandrīz vai kādā citā dimensijā, sevišķi, ja ir klāt tā laika aculiecinieks  ar labu atmiņu, - šajā gadījumā Vija Isakova, pagasta pārvaldes sekretāre.


  Saviļņojoši dažiem bija redzēt barikāžu aizstāvju rindās skaistiešus, - tik jaunus tagadējos vīrus, kaimiņus, draugus.


 Ak, jaunība, ak,  jaunība tā nenāks vairs!- tik ļoti šie vārdi iederējās, kad skatījāmies fotomateriālus par pašdarbnieku koncertiem pirms kādiem 30 gadiem. Kāpēc matu kuplums, auguma slaidums, acu spožums nevarētu saglabāties līdz vecumam?
   


Ērtību labad pie galda sēdāmies tad, kad beidzām skatīties foto uz ekrāna. Videomateriālos bija: nu jau bijušās Skaistas pamatskolas absolventu salidojums, kad iesvētīts skolas karogs, pirmoreiz dziedāta skolas himna, vēl, - kā sevi prezentē lielākās pagasta zemnieku saimniecības uc.Nākamgad, ja atļaus laika apstākļi, ja būsim pie veselības, Baltā galdauta svētkus svinēsim pie dabas krūts, - tā nolēmām, risinot sarunas pie galda.
 Vēlējumu grāmatā “Latvijai – 100” katrs, kas gribēja, ierakstīja,- viens otrs ar optimismu, cits – ar neticību un vilšanos, piemēram, – lai beidzot pienāk laiks, kad izbraukušie sāk atgriezties Latvijā.
    
     Svētku dalībnieki varēja apbrīnot bagātīgo  mūsu pašu rokdarbnieces Dzidras Sloveckas izšuvumu klāstu “Latvju raksti galdautos, sedziņās, spilvendrānās uc.”
2018. gada 1. maijs

Pasākumi un izstādes maijā1.

Literatūras izstāde “Krietnais kareivis Šveiks”. Čehu rakstniekam Jaroslavam Hašekam - 135 (1883–1923)

30.04.-13.05.

2.

Literatūras izstāde “Zelta dālderis”
Dzejniekam  Imantam Ziedonim - 85 (1933–2013)

 03.05.-17.05.

3.

 Lasītprasmes veicinošs pasākums pirmsskolas bērniem “Dzejoļi par māmiņu”

 08.05.

4.

Starptautiskā muzeju diena - lasītāju kluba ekskursija uz Krāslavas muzeju nakti

 18.05.

5.

 Izstāde “Senlieta, kuru jāredz arī citiem”

 28.05.-12.06.