2019. gada 19. marts

Dalība Krāslavas NCB rīkotajos gadskārtējos lasīšanas svētkos

Radošā darbnīca "Manas mīļākās puķes"12.martā, lasītāju klubiņa meitenes, ar pavasarīgām noskaņām pulcējās, Skaistas bibliotēkā uz radošo darbnīcu “Manas mīļākās puķes”. Sākoties nodarbībai, tika noskaidrots, katras dalībnieces vismīļākās puķes nosaukums. Ziediņi tika veidoti no dažādas krāsas kreppapīriem. Kopā ar bibliotekāres parauga demonstrējumiem tapa koša ziedu buķete arī no vienkāršā un necilā kreppapīra.
 Liels paldies, visām dalībniecēm, par piedalīšanos radošajā darbnīcā!!!

2019. gada 6. marts

Radošā darbnīca "Galda spēles"

26.februārī Skaistas pagasta bērnudārzā notika radošā darbnīca "Galda spēles". Radošajā darbnīcā, pirmsskolas izglītības grupiņas bērni, aktīvi iesaistījās spēlējot spēles "Cirks", "Riču - raču", un dažādu puzļu likšanā. Bērniem ļoti patika tieši spēle "Riču - raču". Paldies visiem bērniem, kuri piedalījās radošajā darbnīcā!!!
Pasākumi, izstādes martā

1.
Dzejas pēcpusdiena.
06.03.
2.
Izstāde “Ziedu burvība”
11.03.-25.03.
3.
Radoša darbnīca “Manas mīļākās puķes”.
11.03.
4.
Dalība Krāslavas NCB rīkotajos gadskārtējos lasīšanas svētkos.
03.
5.
Bibliotēkas rokdarbu pulciņa nodarbība.
27.03.
6.
Jaunieguvumu izstāde.
28.03.
7.
Literatūras izstāde “Zobgalis”.Valodniecei, dramaturģei Baibai Kangerei – 77.
30.03.-13.04.