2017. gada 28. dec.

Radošā darbnīca "Piparkūku veidošana, rotāšana"
28. decembrī pimsskolas grupas bērni nāca uz radošo darbnīcu "Piparkūku veidošana, rotāšana".Žēl, ka mazo, čaklo rociņu bija tikai sešas. Atkal vīrusi uzdarbojas!
    Sākumā mīklu vajadzēja rokās labi izsildīt, izmīcīt, jo drupa.
    Jebkuru darbiņu gribējās izmēģināt- pārsist olas, sakult glazūru, ne tikai veidot pašas piparkūkas.
Tomēr darbiņa beigās labs scinājums- vislabāk padodas mīklu izrullēt, izspiest figūriņas. Nu māmiņām būs labi palīgi!

2017. gada 12. dec.

Projekta sākums "Grāmatu starts"


                       
  Novembra beigās visjaunākie Skaistas pagasta bibliotēkas lasītāji  (trīsgadnieki un četrgadnieki) beidzot sagaidīja projekta "Grāmatu starts" lasāmo grāmatiņu un jaukās dāvanas - mugursomiņu un mīksto rotaļlietu "Pūcīti", kas palīdzēs vērīgi klausīties, kad kopā ar vecākiem lasīs grāmatas.
   Diemžēl fotografēšanās brīdī no visiem nākamajiem lasītājiem tikai trīs braši turējās pretī vīrusiem.
   Lai bērniem rodas prieks un patikšana sākumā klausīties, pēc tam mācoties pašiem lasīt !

Afiša par radošo darbnīcu

Šī gada 28. decembrī  pirmsskolas grupiņas audzēkņi darbosies radošajā darbnīcā  "Piparkūku gatavošana un rotāšana"
Image result for piparkūkas
Related image

2017. gada 22. nov.

                                           


                                   Dzejas pēcpusdiena 

                           

 Šī gada 16. novembrī Skaistas pagasta tautas nams kopā ar bibliotēku rīkoja Dzejas pēcpusdienu par godu Latvijas proklamēšanas 99. gadadienai. Katrs dalībnieks bija aicināts nolasīt savu mīļāko latviešu autoru dzejoli. Diemžēl, pamaz dzejas mīļotāju ieradās uz pasākumu. Pasākums noritēja pie skaisti dekorēta (ar svecītēm Latvijas karoga krāsā) kafijas galda.


    Ļoti izjusti izvēlētos dzejoļus par skaisto Latvijas dabu un cilvēkiem nolasīja R. Umbraško..

    Cilvēki ilgojās pēc savas dzimtenes Latvijas ne tikai divu pasaules kara bēgļu gaitās, trimdā, izsūtījumā, bet arī šodien daudzi cer atgriezties no peļņas zemēm Īrijas, Anglijas. Par šo tēmu aizkustinošs dzejolis bija L. Kučikai. Vēl dzejoļus lasīja  J. Vecele, G. Ļaksa-Timinska, S. Babrovska. Nepiespiestā gaisotnē pārrunājām par ievērojamākiem cilvēkiem Skaistas pagastā, par šodienas čaklajiem darbarūķiem.

2017. gada 15. nov.

                             Pirmsskolas bērni iepazīstas ar bibliotēku


 Oktobra beigās pagasta bibliotēku apciemoja nākamie mazie lasītāji, kuri piedalīsies projektā "Grāmatu starts". Minētais projekts ir paredzēts 3- 4 gadus veciem bērniem,- kopā ar vecākiem lasīs grāmatiņas, būs tikšanās arī bibliotēkā, konkursi par izlasīto, mazie  lasītāji saņems jaukas dāvaniņas.
       Bibliotēkas apciemojuma laikā pirmsskolnieki iepazinās ar bibliotēku, uzzināja, ka tur ir ne tikai grāmatas, bet arī elektroniski ierakstīta informācija, datori,
kuri vajadzīgi ne tikai bērniem un skolēniem, bet pieaugušajiem, lai samaksātu rēķinus, lai uzzinātu vajadzīgo visās jomās.
      Vispievilcīgākā vieta mazajiem- bērnu stūrītis, pagaidām grāmatiņas vēl maz interesēja.

   Mūsu tikšanās sākumā bibliotēkā bija pavēsi, tāpēc vēl virsjakās bērni apskatīja ( un mazajām rociņām ļoti gribējās  arī aptaustīt) izstādi "Interesantie dārzeņi un augļi". 
   
Īsumā ciemiņi iepazinās ar bibliotekāres darbu. Cik ļoti katram gribējās iespiest zīmogu grāmatā!

Izstāde, veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai   

   No 11. novembra līdz 21. novembrim pagasta bibliotēkā izstāde, veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai
"Pepija Garzeķe"- literatūras izstāde, veltīta Astrīdai Lindgēnai


  No 14. novembra līdz 28. novembrim otrajā izstādē ir diezgan plašs zviedru rakstnieces Astrīdas Lindgrēnes daiļdarbu klāsts,- šajā mēnesī grāmatu mīļotāji  atzīmē pasaulslavenās bērnu daiļliteratūras autores 110. dzimšanas gadadienu.

2017. gada 14. nov.

16. oktobrī Skaistas pagasta tautas namā  plkst. 14:30 Dzejas pēcpusdiena , veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 99 gadadienai. Ar mīļāko autoru dzeju uzstāsies lasītāju pulciņa dalībnieki, protams,  tiek aicināti visi, kam patīk dzeja.  

2017. gada 30. okt.

Aicinājums uz pierakstīšanos Lasītāju klubiņā

Šīs nedēļas ietvaros (no 30.10. līdz 3. 11.) bibliotēkas apmeklētāji tiek lūgti ierakstīties jaundibināmajā lasītāju pulciņā, kurā dalīsimies ne tikai pārdomās par izlasīto, bet arī dzīves pieredzē utt.

2017. gada 10. okt.

2017. gada 25. sept.

Fotoizstāde pagasta skaistākās vietasFotoizstādē piedalījās 9 autori. Ļoti patīkami redzēt, ka tiek kopti un izdaiļoti lauku īpašumi, ka tie iekļaujas kopējā dabas ainavā.
    Bija pagrūti izvēlēties no viena otra dalībnieka atsūtītajām pat 10! fotogrāfijām ar labāku  rakursu.
Balsoja paši dalībnieki, tāpēc arī rezultātu apkopošana ievilkās, jo vajadzēja personīgi ( dažam bija gūti atrast laiku) ierasties bibliotēkā, pie reizes saņemot balviņas par piedalīšanos.
    Rezultāti ir šādi:                                                                        1. vieta

                                                                         2. vieta                  

                                                                         3. vieta
     
                                                                            4. vieta

                                                                             5. vieta

                                                                             5. vieta

                                                                               6. vieta

                                                                            7. vieta
                                                       
                                                                             8. vieta
    Paldies dalībniekiem - Ingrīdai Bernatei, Ivetai un Ainai Moisejām, Dāvidam Babrovskim, Rozālijai Puculei, Guntai Ļaksa-Timinskai,  Olitai Škutānei, Marijai Petrovskai, Adriānai Žvjarei par estētisko baudījumu un  skaistu novadpētniecības materiālu  pagasta bibliotēkā. Lai neapvainojas tie, kam foto neatbilda tematam, lai piedalīšanās ir kā laba pieredze nākošajām reizēm.

Afša "Miķeļdienai veltīta izstāde"

No 25.09. līdz 2.10. Skaistas pagasta bibliotēkā Miķeļdienai veltīta izstāde "Neparasts  dārzenis vai auglis manā dārzā"

2017. gada 3. aug.

Radošā darbnīca "Veselīgā upene"  nenotika 17.jūlijā, jo bibliotēkas apmeklētāji ziņoja, ka upenes vēl īsti nav nogatavojušās, pasākums tiek pārcelts uz 7. augustu, plkst. 13:00.


   Jūlija  lietainā laika dēļ fotokonkurss  "Mana pagasta skaistākās vietas" tiek pagarināts līdz 9. augustam. 14. augustā plkst. 14:00 fotoizstāde un balviņu pasniegšana.

2017. gada 6. jūl.

Jauno grāmatu diena

Ir saņemtas  jaunas (13 eksempl.), par pašvaldības līdzekļiem pasūtītās grāmatas:


Nosaukums
Ferrante, Elena. Aizbēgt vai palikt. 3. / 2017. ISBN: 9789934068874
Pērse, Laine. Ar stopiem apkārt pasaulei. / 2017. ISBN: 9789934192326

Hejlskovs-Elvēns, Bū. Bez kliedzieniem, kodieniem, sitieniem. Kā pozitīvi ietekmēt uzvedību. / 2017. ISBN: 9789934827815
Tirzmaliete. Cik vajag priekš cilvēka laimes?. / 2017. ISBN: 9789934858031
Kerols, Henrijs. Gribi fotografēt vietas? Izlasi šo!. / 2017. ISBN: 9789984236100
Biršs, Juris. Kļūdas būvniecībā un iespējamie risinājumi. / 2015. ISBN: 9789934119163
Latviešu-poļu vārdnīca. / 2005. ISBN: 9984700410
Riekstiņš, Jānis. Latvijas bāreņi, kuri pazaudēja savu dzimteni. / 2015. ISBN: 9789934121067
Žuļņevs, Nikolajs. Mācāmies vadīt auto. / 2016. ISBN: 9789984182476
Nekaunīgie veči. / 2015. ISBN: 9789934053511
Tilaks, Dzintars. Oki doki! jeb Kad mēs augām. / 2017. ISBN: 9789934067013
Evansa, Šellija. Sēnes. / 2012. ISBN: 9789984376486
Simanovičs, Kaspars. Torņakalna sprediķi. / 2016. ISBN: 9789934546143

Pasākumi, izstādes jūlijā

Jūlija mēnesī
1.Izstāde –radošā darbnīca “Mana pagasta skaistākās vietas”
                                         03.07.-31.07.
2.Radošā darbnīca “Veselīgā upene” (ievārījumu degustācija, dalīšanās ar receptēm)
                                                   
19. 07.  plkst.12.30

Skaistieši apmeklē novadnieka P. Kučika grāmatas prezentāciju Krāslavā

 

 5. jūlijā Krāslavas CB bija mūsu novadnieka, Alūksnes slimnīcas reanimācijas nodaļas vadītāja Pētera Kučika grāmatas  Plūtona varā prezentācija , kurā piedalījās arī mūsu, Skaistas pagasta iedzīvotāji,-viņa kolēģi, labi paziņas, draugi, kaimiņi.
     Pēc tikšanās, mēs,  visi kā viens, bijām gandarīti, ka aptuveni divas stundas bija iespēja pabūt sirsnīgā gaisotnē ar erudītu, atraktīvu, tajā pašā laikā vienkāršu cilvēku un pasmelt kādu dzīves gudrību. Par šo iespēju pateicība Krāslavas CB vadītājai, kolektīvam.

      Skaistas bibliotēka ir saņēmusi dāvanā  grāmatu “Plūtona varā”, un lasītāji jau veido rindu.


2017. gada 12. jūn.

Izstāde “ Diega otrā dzīve”     No 10. 05. -24. 05. bibliotēkā bija organizēta izstāde “ Diega otrā dzīve”, veltīta Starptautiskajai ģimeņu dienai. Izstādes darbu autore čaklā rokdarbniece Dzidra Slovecka.  Par to varēja pārliecināties ikviens bibliotēkas apmeklētājs, jo grīdas paklājiņu skaits -   19 , pie tam krāsu salikumi  acīm tik pievilcīgi! Vēl taburetīšu un atpūtas krēslu pārklāji!    Par “gardēžiem” arī nebija aizmirsts – varēja sajūsmināties par (gandrīz 20 pēc skaita) visām gaumēm atbilstošajām piespraudēm –  darinātas no sutažas un pērlītēm, no atlasa lentītēm.

     Atsauksmes bija sirsnīgas un novēlējumi,-  lai vēl drīzumā  būtu   izstāde.

2017. gada 31. maijs

Radošā darbnīca "Ak, šī raibā kukaiņu pasaule!"17. maijā desmit mazie pirmsskolnieki nāca uz bibliotēku, lai gūtu priekšstatu par lielo kukaiņu daudzveidību. Sākumā bibliotekāre noskaidroja, cik liela ir bērnu izpratne, kas ir kukaiņi? Pēc tam sekoja iepazīšanās ar galvenajiem kukaiņu klašu pārstāvjiem mūsu apkārtnē. Savas zināšanas bērni nostiprināja, šķirojot un nosaucot saņemtās kartītes ar dzīvnieku attēliem. Pārrunājām par kukaiņu nozīmi dabā, cilvēku dzīvē. Katrs saņēma pēc izvēles krāsojamo lapu ar tauriņa attēlu.


     Siltais, saulainais laiks ļāva arī dabā – bērnudārza laukumā sameklēt kukaiņus – skrejvaboles, skudras; redzēt tauriņu, kameni.

2017. gada 9. maijs

Radošā darbnīca bērniem, veltīta Mātes dienai


   Pirmais un svarīgākais uzdevums pirmskolnieciņiem bija darināt rokassprādzi no pērlītēm, lai svētkos māmiņām būtu dāvaniņa. Rociņām darbojoties, vingrinājām arī prātu,- veidojām salīdzinājumus: māmiņa kā saulīte; ...kā puķīte utt., neizpalika arī - māmiņa kā sirsniņa! Atkārtojām tautasdziesmas par māmiņu.

    Otrais uzdevums bija izveidot apsveikuma kartiņu, lai tajā ierakstītu vissirsnīgākos vārdus savai māmiņai.

"Izlīmējušies" no sirds, mazie bibliotēkas apmeklētāji devās iepazīties ar Bērnu rotaļu un atpūtas stūrīša papildinājumu - jaunām rotaļlietām, grāmatiņām, žurnāliem (piem., no KNCB-"Maša un Lācis").