2022. gada 27. dec.

Izstāde "Balts sniedziņš snieg........"

 

Svētku gaisotni ikviens var papildināt ar kādu jauku dzejoļu krājumu vai grāmatu par ziemas burvīgo laiku un svētkiem, kas katru gadu ir kā jauns piedzīvojums un brīnums mums ikkatram. Daudzas radošas idejas. Nāc un atrodi!!!

2022. gada 22. dec.

          Skaistas pagasta bibliotēka darba laiki:

23.decembris – slēgts

24.decembris – slēgts

25.decembris – slēgts

26.decembris – slēgts

27.decembris – 9.00 – 17.00

28.decembris – 8.00 – 16.00

29.decembris – 8.00 – 16.00

30.decembris – 8.00 – 15.00

31.decembris – slēgts

01.01.2023. – slēgts2022. gada 17. dec.

Pateicības stunda bērniem un jauniešiem "Pirms Ziemassvētkiem"

 

17.12.2022. - Skaistas pagasta bibliotēkā, svētku gaisotnē, noritēja pateicības stunda “Pirms Ziemassvētkiem”. Bibliotēkā pulcējās čaklākie Skaistas pagasta bērni un jaunieši, kas visa gada garumā ar lielu aizrautību un mīlestību apmeklēja bibliotēku, lai lasītu grāmatas,  piedalītos radošajās darbnīcās un izmantotu visas iespējas, ko sniedz un piedāvā Skaistas pagasta bibliotēka.

      Pasākuma laikā neizpalika dzejoļu skaitīšana pie eglītes omulīgā gaisotnē, labie vārdi - “paldies” un protams arī saldumu dāvaniņas. Citējot dzejnieka Jāņa Poruka dzejas rindas:  

“Balts sniedziņš snieg uz skujiņām,
Un, maigi dziedot, pulkstens skan;
Mirdz šur tur ciemos ugunis,
Un sirds tā laimīgi pukst man…..”

Paldies visiem bibliotēkas lasītājiem un apmeklētājiem! Lai visiem mierpilns un gaišs šis Ziemassvētku – brīnumu laiks!  2022. gada 16. dec.

Bibliotēku darbinieku seminārs - Krāslavas novada centrālā bibliotēkā

 

    2022.gada 15.decembrī,  Krāslavas novada centrālā bibliotēkā, notika Krāslavas novada bibliotēku darbinieku seminārs par bibliotēku gatavību darbības kvalitātes atzīšanai – akreditācijai, kas notiks nākamā gada aprīlī.

    Par nozares aktualitātēm, Bibliotēku nozares stratēģiju 2023-2027 un rīcības virzieniem sniedza informāciju Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa.

     Seminārs noslēdzās ar radošo darbnīcu “Ziemassvētku gaidās”, ko vadīja Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja: Ilona Bronka un bibliotekāre Ilona Augustova. Paldies, Krāslavas novada centrālai bibliotēkai par rīkoto semināru un Dagdas bibliotēkai par radošo darbnīcu!


2022. gada 9. dec.

Jauno grāmatu apskats Skaistas pagasta bibliotēkā 09.12.2022.

 
 Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta 
    "Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām" ietvaros,
    Skaistas pagasta bibliotēka decembrī saņēma desmit grāmatas.
 

2022. gada 16. nov.


 Skaistas pagasta bibliotēka:

  17.novembris  -  Slēgts

  18.novembris  -  Slēgts

  19.novembris  -  Slēgts
Tematiska literatūras izstāde par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 104.gadadienā. "Tēvzeme tu mana dārgā!"
TU ESI LATVIJA

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
Tu esi Latvija!


(Ojārs Vācietis)

2022. gada 27. okt.

Muzikāls priekšnesums Skaistas pagasta bibliotēkā skolēnu rudens brīvlaikā

26.10.2022. Skaistas pagasta bibliotēka tika ieskandināta ar jauku mūziku, dziesmām, spēlēm un mīklu minēšanu. Paldies, Evai Vecelei, par muzikālo priekšnesumu! Paldies arī bērniem un jauniešiem, kas atnāca uz šo pasākumu, lai skaists skolēnu rudens brīvlaiks!2022. gada 12. okt.

Mazie lasītāji


 

Radošā darbnīca "Rudentiņš"

 

12.oktobrī bibliotekāre apmeklēja Skaistas pagasta bērnudārzu, lai kopā ar bērnudārza audzēkņiem radoši padarbotos šajā rudens skaistajā, krāsainajā gadalaikā un iedvesmotu turpināt lasīt bērnu žūrijas 5 + grāmatiņas un pēc tam tās novērtētu aptaujas anketā.

     Paldies visiem bērniņiem, kas  piedalījās radošajā darbnīcā! Lai šis rudens ir krāsains un jauks!2022. gada 6. okt.

Mācības "Digitālie rīki palīgā!" bibliotēkā

2022.gada 29.septembrī tiešsaistes platformā ZOOM notika mācības, ko rīkoja Europe Direct Austrumlatgalē un Krāslavas novada centrālā bibliotēka.


2022. gada 5. okt.

Pasākumi, izstādes oktobrī

 


2022.gada 22.septembrī seminārs Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā šī gada 22.septembrī notika  klātienes seminārs novada bibliotekāriem. 

Semināra sākumā jaukā kopējā klātienes tikšanās reizē varējām klausīties un vērot Konstantinovas un Aulejas pagastu bibliotēku sadarbības lekciju par tēmu novadpētniecībā "Maija dievkalpojumi pie ceļmalu krustiem - unikāla Latgales tradīcija". Pēc tam sekoja Dagdas folkloras kopas vadītājas Intas Viļumas stāstījums par Maija dziedājumiem.


Semināra turpinājumā Krāslavas novada centrālās bibliotēkas metodiķe Žaneta Moiseja apkopoja analīzi par LDKK statistikas kontroldatiem un autorizācijas datu izsniegumiem. Krāslavas novada centrālās bibliotēkas IT speciāliste Ilona Cabule pastāstīja par BIS ALISE Cirkulācijas datiem un bibliotekāre Ināra Pauliņa novadīja praktikumu par unikālo lietotāju reģistrāciju un datu atlasi.

Semināra nobeigumā tika prezentēti bibliotekāru pieredzes apmaiņas stāsti: Skaistas, Andrupenes un Andzeļu pagasta bibliotēkas tēmas prezentācija par "Sadarbības tīkla organizatoriskā darba veikšana" un Šķeltovas, Kastuļinas un Grāveru bibliotēku sniegumu par tēmu - Cikls "Bibliotēku popularizēšana iedzīvotāju vidū", pirmais pasākums "Stāsti iz bibliotekāru dzīves". 
2022. gada 3. sept.

Raidījums "Province" LTV.LV. Dzīve Skaistā.

 Latviešu dzejniecei Lijai Brīdakai - 90

 

Lija Brīdaka (1932), dzejniece, prozaiķe. Laika posmā no 1962. līdz 2012. gadam izdevusi 10 dzejas krājumus. Uzaugusi Alūksnes pusē, tomēr dzīvesceļi vēlāk aizveduši studēt uz Rīgu toreizējā Latvijas Valsts Universitātē Latviešu valodu un literatūru. Dzejniece savā bagātajā mūžā bijusi skolotāja, sekretāre, laikraksta “Liesma” un Rīgas kinostudijas galvenā redaktore. Viņas dzejā raksturīga racionālas, sabiedriski aktīvas sievietes iekšējās pasaules atklāsme, intelektualitāte un pārdzīvojuma apvaldītība. Darbojusies visos literatūras žanros – dzejā, dramaturģijā un prozā. Vēl šogad rakstniece izdeva savu romānu “Atbalss bez balss”.

https://www.youtube.com/watch?v=6pQaH9xszlc

Pasākumi, izstādes septembrī

 


Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā pasākums "Demokrātijas laboratorija kopā ar Eiropas Parlamenta deputātu Ivaru Ījabu"

 

26. augustā “Europe Direct Dienvidlatgale” centrs sadarbībā ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku un Dienvidlatgales vietējo rīcības grupu apvienību bibliotēkas telpās organizēja tikšanos ar Eiropas Parlamenta deputātu Ivaru Ījabu.

Ivars Ījabs ir vienīgais deputāts no Latvijas, kurš strādā Eiropas Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā. Enerģētikas savienība ir viens no Eiropas integrācijas vērienīgākajiem projektiem, un topošie ES valstu Nacionālie enerģētikas un klimata plāni 2021.-2030. gadam ir ietvars, kurā tiks īstenoti arī kopējie mērķi klimata aizsardzības jomā. 
 

2022. gada 25. aug.

Vasaras projekta "Radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem" noslēgums.

24.augustā, Skaistas pagasta bibliotēkā, notika vasaras projekta "Radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem" noslēguma pasākums. Šis bija fantastisks kopā būšanas laiks ar radošu pieeju visām nodarbēm un degsmi iemācīties radīt ko jaunu. Kopā būšana un komunicēšana vienam ar otru, sadarbība, palīdzēšana vienam otram, un beigās novērtējums par paša padarīto darbu, kas sniedz dvēselei gandarījumu un prieku apkārtējiem. Šeit katrā nodarbē vajadzēja lielu pacietību, ko bērni neapšaubāmi pierādīja, jo šajā straujajā, mainīgajā pasaules ritmā  "Pacietība" ir viena no svarīgām īpašībām, kas dzīvē ir ļoti nepieciešama. Visām radošajām darbnīcām cauri "vijās" prieks un humora dzirksts, kas cilvēkam dod laimes sajūtu ik uz katra soļa. Vēlreiz liels paldies visiem bērniem un jauniešiem! Lai visiem veicās!   Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100