2021. gada 3. marts

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” lasīšanas sezona ir noslēgusies.

Grāmatu lasīšana ir ne tikai savas dzīves kvalitātes uzlabošana, bet arī izklaide un atpūta vienā reizē. Ikviens var piekrist šim teicienam “Lasīt nozīmē domāt un just!” Šis teiciens ir rakstīts uz (BJVŽ) 2020 ekspertu balviņām.

Vairāku mēnešu garumā žūrijas eksperti – dažāda vecuma bērni un pieaugušie – lasīja šo grāmatu kolekciju.

Paši jaunākie lasītāji bija Skaistas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” audzēkņi.

Liels paldies bērnudārza audzinātājām: Oksanai Galilejai un Marijai Čerņenokai par sadarbību.

Paldies visiem lasītājiem par ieguldīto darbu un rūpēm!

Paldies bērniem un viņu vecākiem , kuri iesūtīja fotogrāfijas par savas dalības “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” atspoguļošanu. Iedvesmosim viens otru, lai degsme uz lasīšanu neizsīkst jo, lasīt nozīmē domāt un just!

 


"Mans vaļasprieks"

 

Sanitas Veceles - virtuālā izstāde.

 
Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100