2021. gada 1. jūl.

Paziņojums!

 No 12.jūlija līdz 25.jūlijam bibliotekāre būs atvaļinājumā.


2021. gada 17. jūn.

Literatūras izstāde "Līgo saule, līgo bite, Līgo visa radībiņa"

 Jāņi ir latviešu gadskārtas svētki, ko svin vasaras saulgriežu laikā, kad ir visīsākā nakts un visgarākā diena. Dienu pirms Jāņiem sauc par Zāļu dienu, tās vakaru sauc par Jāņu vakaru, nakti par Jāņu nakti un nākamā diena ir paši Jāņi.

Līgodama vien atnāca
Tā līksma Jāņu diena
Pār siliem, pār mežiem,
Pār miezīšu tīrumiem.2021. gada 16. jūn.

2021. gada 10. jūn.

Rakstniecei Dagnijai Zigmontei - 90 (1931-1997) Literatūras izstāde "Tik vienkāršas lietas"

Rakstniece Dagnija Zigmonte (1931–1997) dzimusi Rīgā. Daiļrades pamatžanrs – romāns. Pirmo romānu centrā konflikts starp romantiskas personības, galvenokārt jauniešu ideāliem un laikmeta radītajiem sociālpolitiskajiem apstākļiem. Romāns "Jūras vārti" (1960) guva lasītāju ievērību ar varoņu personīgās dzīves dominanti pār sabiedriskajām norisēm. Zigmontes romānu pamattēma – mietpilsonības rašanās, cilvēku attiecību pārmaiņas ģimenē; mākslinieciskā savdabība – romantisks raksturs reālistiskos apstākļos, dabas ainu paralēles varoņu pārdzīvojumiem, liriskas atkāpes, liela nozīme intonācijai kā darbu vienojošam elementam.

2021. gada 2. jūn.

Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai”

2021. gada 27. maijā tiešsaistē notika Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai”.  Pasākumu organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB), tā mērķis bija aktualizēt pagastu bibliotēku nozīmi valsts un pašvaldību infrastruktūrā, vietējo kopienu izaugsmē un ilgtspējīgas sabiedrības veicināšanā.


2021. gada 25. maijs

Neliels ieskats no tiešsaistes tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi25.05.2021. pulksten 11.00 varēja piedalīties tiešsaistes pasākumā 

ar bērnu grāmatas autori Eviju Gulbi.  Šī burvīgā tikšanās ar bērnu 

grāmatas autori Eviju Gulbi paskrēja vēja spārniem.  

Liels paldies, Krāslavas novada centrālai bibliotēkai
par šo rīkoto tiešsaistes tikšanos ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi!

Jauno grāmatu apskats

 

Margēviča, Agnese. Brālība 2. 2019.
Jansons, Reinis. Nauda un citas Cīruļu ģimenes lietas. 2021.
Ražuks, Romualds. Latvijas Tautas fronte barikādēs. 2021.
Šablovskis, Arnis. Garīgo tiltu būvnieks Ivars Graudiņš. 2021.
Miki, Taku. Burvju kastīte. 2020.
Vējiņš, Edžus. Nepārbraukušie/ nepārtraukusie. 2020.
Latgales zilo ezeru zeme. 2013.
Mans pirmais putnu noteicējs. 2019.

Dāvinājums no Krāslavas novada centrālās bibliotēkas. Paldies!

2021. gada 20. maijs

Jauno grāmatu apskats

 


Daugavpils novads. Vietas vērtība. 2018.
Loiteršteine - Saveļjeva, Ērika. Traktora Ervīna piedzīvojumi. 2020.
Tilaks, Dzintars. Šausmiņa. 2020.
Tilkaks, Dzintars. Čomiņš. 2016.
Ikstena, Nora. Ūdens mirdzēšana. 2021.
Stepēna, Maija. Kad visi grib būt karaļi. 2020.
Dmučovskiene, Rasa. Skudriņa Kāpēcīte. 2019.
Blodone, Iveta. Meli un porcelāns. 2021.
Puriņa, Inga. Negaiss ābelēs. 2021.
Gulbe, Dana. Sakārto māju, sakārto prātu. 2021.
Kravale, Dace. Iedvesmas upe. 2021.
Zviedre, Ligita. Lēti, ātri, garšīgi. 2020.
Emsis, Indulis. Enkursakne. 2021.
Šulce, Dzintra. Caurvējš. 2021.

Par pašvaldības līdzekļiem iegādātas grāmatiņas. Paldies!

Literatūras izstāde "Ar humoru pa dzīvi"

 
Vizmai Belševicai - 90. 
(1931-2005).