2015. gada 19. jūn.

Vasaras saulgriežu ieskandināšana Skaistas pagasta bibliotēkā!!!
Tematisko izstādi, kura veltīta skaistajiem Līgo svētkiem, ar saviem radošajiem darbiņiem, ir papildinājusi Skaistas sākumskolas skolniece- Līga Vecele!

P.S. Svētku izstādi skatīt savām acīm, aicināts, ikviens interesents!:)


PROJEKTA IETVAROS, SKAISTAS PAGASTA BIBLIOTĒKA, IR SAŅĒMUSI- VIENU JAUNU DATORKOMPLEKTU UN DAUDZFUNKCIONĀLO IEKĀRTU!
(SKAT. FOTOGR.)!2015. gada 8. jūn.

Iesākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, bērni labprāt pavada savu brīvo laiku Skaistas pagasta bibliotēkā, pievēršoties ne tikai internetam, grāmatām, dažādām bibliotēkā pieejamajām spēlēm un rotaļlietām, bet arī aktīvi zīmē, kā arī krāso dažādas no interneta iegūtās krāsojamās lapas! Bērnus sevišķi aizrauj iemīļoto multfilmu varoņu un vasaras sižeti! Īpaši nopietni šai nodarbei ir pievērsušies  pirmsskolas vecuma bērni un jaunāko klašu skolēni! 
Lūk arī tā var pavadīt savu vasaras brīvlaiku bibliotēkā!!!

JAUNUMI BIBLIOTĒKĀ JŪNIJA MĒNESĪ

Iesākoties jūnija mēnesim, arī Skaistas pagasta bibliotēkā, tika gaidīta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena un tās sakarā, tika izveidota īpaša tematiskā izstāde, kura sevišķi piesaistīja jaunāko klašu skolēnus


Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100