2020. gada 5. aug.

Bibliotēkas pasākumu plāns augustā

Datums.

Pasākuma veids, temats un nosaukums.

Norises vieta.

13.08.-27.08.

Literatūras izstāde “Sārtās buras”. Latviešu rakstniekam Aleksandram Grīnam – 125 (1895-1941).

Skaistas pagasta bibliotēka.

19.08.

Izstāde “Ziedi un dzeja”.

Skaistas pagasta bibliotēka. No pulksten 15.00

24.08.-07.09.

Literatūras izstāde “Pavārmāksla”.

Skaistas pagasta bibliotēka.

27.08.

Jaunieguvumu izstāde. Grāmatu apskats, diskusijas.

Skaistas pagasta bibliotēka.