2010. gada 31. marts

Jaunas grāmatas bibliotēkas fondā:

1. Nacionālo minoritāšu konvencija - Eiropas pieredze Latvijai : Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību - Konsultatīvās komitejas viedokļi par atsevišķu Konvencijas pantu īstenošanu dalībvalstīs / Latvijas Cilvēktiesību centrs, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts ; zinātniskais redaktors Nils Muižnieks. - Rīga : Eiropas Padomes Informācijas birojs, 2006. - 247 lpp. ; 22 cm. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu val. ISBN 9984-93334-2

2. Eiropas Padome. 800 miljoni eiropiešu : [situācija 2006. g. septembrī] - [Bez vietas] : Council of Europe, [2006?] (Rīga : McĀbols). - 103 lpp.

3. Dimā, Aleksandrs (1802-1870). Kopoti raksti 15 sējumos : Karaliene Margo: romāns divās daļās / Aleksandrs Dimā. 1.sēj. - Rīga : AEROEKSPRESIS, 1991. - 395 lpp. : il. ISBN 5-8100-0055-X

4. Dimā, Aleksandrs (1802-1870). Kopoti raksti 15 sējumos : Grāfiene Monsoro / Dimā, Aleksandrs (tēvs). 2.sēj. - Rīga : AEROEKSPRESIS, 1992. - 366 lpp. : il. ISBN 5-7049-0001-1

5. Engelhards, Džeks. Nepiedienīgais piedāvājums : [romāns] / Džeks Engelhards; [tulk. D. Andžāne]. - [Rīga] : Rija, [1994]. - 219, [2] lpp. - (Kinogalerija). ISBN 9984-533-12-3

6. Ešforde, Džeina. Laulības likmes : romāns / Džeina Ešforde; tulk. Linards Zolnerovičs ; māksl. Aivars Sprūdžs. - Rīga : Irars, 1997. - 368 lpp.- ISBN 9984-584-08-9

7. Tvens, Marks. Vientieši ārzemēs jeb Jauno svētceļnieku gaitas : Stāstu izlase / Marks Tvens ; [Sast. un no angļu val. tulk. Helma Lapiņa ; Vārsmas atdzej. Viktors Kalniņš ; A. Zvereva priekšv. Ar provinciāļa acīm, 5.-12. lpp. ; Z. Aleksandrova koment., 580.-588. lpp. ; Māksl. Dainis Breikšs]. - Rīga : Zvaigzne, 1989 : (Tip. "Cīņa" : Rīgas Paraugtip.). - 590 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - Tulk. no izd.The Innocents Abroad or The New Pilgrims Progress ; The Stolen White Elephant / Mark Twain, (1966). ISBN 5-405-00155-4

8. Imermanis, Anatols. Dzīvesstāsts un 33 jauni dzejoļi par mīlestību un nemīlestību / Anatols Imermanis. - Rīga : Likteņstāsti, 1997. - 71 lpp. - (Dzīvesstāsts un...). - Bibliogr.: 67.-70.lpp. ISBN 9984-536-55-6

9. Krāslavas palete : Ritas Barčas plenērs. - Krāslava : B.I., 2009. - 120 lpp.