2022. gada 3. sept.

Raidījums "Province" LTV.LV. Dzīve Skaistā.

 Latviešu dzejniecei Lijai Brīdakai - 90

 

Lija Brīdaka (1932), dzejniece, prozaiķe. Laika posmā no 1962. līdz 2012. gadam izdevusi 10 dzejas krājumus. Uzaugusi Alūksnes pusē, tomēr dzīvesceļi vēlāk aizveduši studēt uz Rīgu toreizējā Latvijas Valsts Universitātē Latviešu valodu un literatūru. Dzejniece savā bagātajā mūžā bijusi skolotāja, sekretāre, laikraksta “Liesma” un Rīgas kinostudijas galvenā redaktore. Viņas dzejā raksturīga racionālas, sabiedriski aktīvas sievietes iekšējās pasaules atklāsme, intelektualitāte un pārdzīvojuma apvaldītība. Darbojusies visos literatūras žanros – dzejā, dramaturģijā un prozā. Vēl šogad rakstniece izdeva savu romānu “Atbalss bez balss”.

https://www.youtube.com/watch?v=6pQaH9xszlc

Pasākumi, izstādes septembrī

 


Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā pasākums "Demokrātijas laboratorija kopā ar Eiropas Parlamenta deputātu Ivaru Ījabu"

 

26. augustā “Europe Direct Dienvidlatgale” centrs sadarbībā ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku un Dienvidlatgales vietējo rīcības grupu apvienību bibliotēkas telpās organizēja tikšanos ar Eiropas Parlamenta deputātu Ivaru Ījabu.

Ivars Ījabs ir vienīgais deputāts no Latvijas, kurš strādā Eiropas Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā. Enerģētikas savienība ir viens no Eiropas integrācijas vērienīgākajiem projektiem, un topošie ES valstu Nacionālie enerģētikas un klimata plāni 2021.-2030. gadam ir ietvars, kurā tiks īstenoti arī kopējie mērķi klimata aizsardzības jomā. 
 

Skolēnu pavasara brīvdienu radošā darbnīca bibliotēkā "Nāc, un rodi, radi prieku bibliotēkā...."

  “Pavasara zaļā vara Atkal visu dzīvu dara. Piesaulē jau zaļo mauri, Pumpuram top mizā šauri. ” (K. Skalbe.) Šodien 17.martā skaistā dienas...