2019. gada 1. apr.

Literatūras izstāde "Kopā jautrāk"

 Aprīlis - joku mēnesis.

Anekdotes ir tikpat senas kā pati valoda, jo jebkurā valstī un jebkurā laikmetā cilvēki ir stāstījuši interesantus atgadījumus, lai sasmīdinātu apkārtējos. 
Tematiska literatūras izstāde par dažāda veida anekdotēm.

Pasākumi, izstādes aprīlī

1.
Aprīlis “Joku mēnesis”. Literatūras izstāde anekdotes “Kopā jautrāk”.
01.04.-15.04.
2.
Lasītāju klubiņa biedru tikšanās.
24.04.
3.
Radošā darbnīca pirmsskolas izglītības grupiņai “Nu atnāca Lieldieniņa!”
18.04.
4.
Literatūras izstāde “Saule izkapts kātā”. Dzejniekam Osvaldam Kravalim -77. (1942-2008).
29.04.-13.05.
5.
Jaunieguvumu izstāde.
30.04.

Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100