2017. gada 22. nov.

                                           


                                   Dzejas pēcpusdiena 

                           

 Šī gada 16. novembrī Skaistas pagasta tautas nams kopā ar bibliotēku rīkoja Dzejas pēcpusdienu par godu Latvijas proklamēšanas 99. gadadienai. Katrs dalībnieks bija aicināts nolasīt savu mīļāko latviešu autoru dzejoli. Diemžēl, pamaz dzejas mīļotāju ieradās uz pasākumu. Pasākums noritēja pie skaisti dekorēta (ar svecītēm Latvijas karoga krāsā) kafijas galda.


    Ļoti izjusti izvēlētos dzejoļus par skaisto Latvijas dabu un cilvēkiem nolasīja R. Umbraško..

    Cilvēki ilgojās pēc savas dzimtenes Latvijas ne tikai divu pasaules kara bēgļu gaitās, trimdā, izsūtījumā, bet arī šodien daudzi cer atgriezties no peļņas zemēm Īrijas, Anglijas. Par šo tēmu aizkustinošs dzejolis bija L. Kučikai. Vēl dzejoļus lasīja  J. Vecele, G. Ļaksa-Timinska, S. Babrovska. Nepiespiestā gaisotnē pārrunājām par ievērojamākiem cilvēkiem Skaistas pagastā, par šodienas čaklajiem darbarūķiem.

2017. gada 15. nov.

                             Pirmsskolas bērni iepazīstas ar bibliotēku


 Oktobra beigās pagasta bibliotēku apciemoja nākamie mazie lasītāji, kuri piedalīsies projektā "Grāmatu starts". Minētais projekts ir paredzēts 3- 4 gadus veciem bērniem,- kopā ar vecākiem lasīs grāmatiņas, būs tikšanās arī bibliotēkā, konkursi par izlasīto, mazie  lasītāji saņems jaukas dāvaniņas.
       Bibliotēkas apciemojuma laikā pirmsskolnieki iepazinās ar bibliotēku, uzzināja, ka tur ir ne tikai grāmatas, bet arī elektroniski ierakstīta informācija, datori,
kuri vajadzīgi ne tikai bērniem un skolēniem, bet pieaugušajiem, lai samaksātu rēķinus, lai uzzinātu vajadzīgo visās jomās.
      Vispievilcīgākā vieta mazajiem- bērnu stūrītis, pagaidām grāmatiņas vēl maz interesēja.

   Mūsu tikšanās sākumā bibliotēkā bija pavēsi, tāpēc vēl virsjakās bērni apskatīja ( un mazajām rociņām ļoti gribējās  arī aptaustīt) izstādi "Interesantie dārzeņi un augļi". 
   
Īsumā ciemiņi iepazinās ar bibliotekāres darbu. Cik ļoti katram gribējās iespiest zīmogu grāmatā!

Izstāde, veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai   

   No 11. novembra līdz 21. novembrim pagasta bibliotēkā izstāde, veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai
"Pepija Garzeķe"- literatūras izstāde, veltīta Astrīdai Lindgēnai


  No 14. novembra līdz 28. novembrim otrajā izstādē ir diezgan plašs zviedru rakstnieces Astrīdas Lindgrēnes daiļdarbu klāsts,- šajā mēnesī grāmatu mīļotāji  atzīmē pasaulslavenās bērnu daiļliteratūras autores 110. dzimšanas gadadienu.

2017. gada 14. nov.

16. oktobrī Skaistas pagasta tautas namā  plkst. 14:30 Dzejas pēcpusdiena , veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 99 gadadienai. Ar mīļāko autoru dzeju uzstāsies lasītāju pulciņa dalībnieki, protams,  tiek aicināti visi, kam patīk dzeja.