2023. gada 16. maijs

Radošā darbnīca "Uzmeistero peoniju".

Dagdas bibliotēkas un Skaistas pagasta bibliotēkas kopēja sadarbība. Meistarklase "Uzmeistaro peoniju".

Paldies, Dagdas bibliotēkas vadītājai Dainai Jakovelei , par iespēju novadīt radošo darbnīcu! Paldies visiem čaklajiem radošās darbnīcas dalībniekiem!
2023. gada 10. maijs

Radošā darbnīca Skaistas pagasta bērnudārzā "Māmiņ, mīļo māmiķīt!"

 
Mazās Martas dziesma.

Māmiņ, mīļo māmiķīti,
Nāc un paskaties tu ar':
Dārzā pirmo vijolīti
Izplaukušu redzēt var.

Pašā vidū tai no zelta
Tāda maza, maza sirds,
Un no rīta rasas smelta
Virsū skaista zīle mirdz.

Kam to vijolīti plūksim,
Kam to spraudīsim pie krūts?
Jeb vai biti ciemā lūgsim,
Lai tā jaunu medu sūc.

(Rūdolfs Blaumanis.)


10.05.2023. 
Skaistas pagasta bērnudārzā notika radošā darbnīca "Māmiņ, mīļo māmiķīt!" par godu Mātes dienai .

Ar lielu mīlestību bērni cītīgi veidoja katrs savu apsveikumu kartiņu, ko pasniegt Mātes dienā! Liels paldies visiem čaklajiem radošās darbnīcas dalībniekiem.