2021. gada 29. apr.

Zīmējumu konkursa "Uzzīmē pavasari!" virtuālā izstāde

 

Noslēdzies konkurss "Uzzīmē pavasari!"

 

         Skaistas pagasta bibliotēkas rīkotais konkurss “Uzzīmē pavasari!” ir noslēdzies.

        Dzejnieks Imants Ziedonis savā grāmatā “Krāsainas pasakas” raksta: “Es esmu pelēks kā pelēns. Es esmu pelēks kā putns, kā puteklis, kā pelni. Tikai tāpēc, ka es esmu, tikai tāpēc citas krāsas var izcelties. Kur es esmu? Kur jūs mani varat ieraudzīt? Visur. Bet sāksim ar pavasari.”

     Man liels prieks un reizē arī pārsteigums, ka konkursā piedalījās dažāda vecuma bērni un jaunieši gan no Skaistas pagasta, Dagdas, Krāslavas, Rīgas un pat no Jēkabpils. 

      Ar lielu pateicību vēlos sveikt tieši Varavīksnes vidusskolas skolēnus un viņu skolotājas Jeļenu Kļimovu un Viju Plotku, kā arī skolas direktori Mariju Micķeviču. Tieši  no Varavīksnes vidusskolas skolēnu darbiņiem tika iesūtīti visvairāk pieteikumi konkursam. Paldies, konkursa dalībniekiem: Jekaterinai Čubrevičai, Samantai Berestņevai, Kirai Prašmutei, Anastasijai Petuhovai, Arīnai Utānei, Nikitai Zaicevai, Valērijai Borzulei, Mariai Filipenkovai, Darjai Andrejevai, Nikolai Žukovai, Sanitai Bohānei, Ksenijai Fjodorovai, Ļubovai Šustai, Aleksai Pinkai.

          Paldies, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēniem: Evai Vecelei un Emīlam Bebrišam kā arī Krāslavas PII Pienenīte 2.grupas “Taurenīši” skolotājām Aijai Škutānei un Valentīnai Navicai par bērnudārza audzēkņu Alises Masļakovas un Katrīnas Masļakovas darbiņiem.

          Arī Dagdas vidusskolas skolēniem paldies par piedalīšanos konkursā: Sabīnei Borovkovai, Danai Plotkai, Katei Baldiņai, Elīnai Stikutei, Aleksandram Rukmanim.

          Paldies, Skaistas pagasta PII “Pienenīte” bērnudārza skolotājai Oksanai Galilejevai un bērnudārza audzēkņiem: Jūlijai Ponomarjovai, Sofijai Lenei, Kristiānai Akutjonokai, Janai Ponomarjovai, Reinim Orelam, Renātam Bebrišam.

          Sirsnīga pateicība Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” audzēknei Katrīnai Lazdiņai un Rīgas Imantas vidusskolas skolniecei Evelīnai Lazdiņai kā arī Jēkabpils skolniecei Vanessai Mozgaļovai.

        Paldies, Skaistas pagasta pārvaldes vadītājai Gundegai Grišānei par sarūpētajām veicināšanas balviņām.

 

“Ja gribi, lai sirdī tev pavasars līst,

Tad nomet no pleciem rūpestu slogus

Un atveri, atdari dvēseles logus,

Lai tumšākais kaktiņš top saulgaismas skauts.”

(V. Plūdons.)

 Lai Jums un mums visiem silts un saulains pavasaris!

2021. gada 20. apr.

Literatūras izstāde "Iesim dabā!"

Cīrulīti, mazputniņ, 
Pavasara nesējiņ,
Augstu skrēji dziedādams,
Pavasari vēstīdams.

(Latviešu tautas dziesma.)

Daba ir viss, kas radies dabiski, bez cilvēka palīdzības. 

Ieklausies, vēro dabu, saudzē dabu un tu gūsi spēku - prieku,

 katrā sīkā mazumiņā, ko daba sniedz! 

2021. gada 19. apr.

"Iesim dabā!"

 

Bibliotēku nedēļas ietvaros no 19.04.21.-25.04.21. 

"Darīt neticamo!"

“Iesim dabā!” Atmini putnu nosaukumus.

Skaistas ciemata estrādē ir izvietoti 10 Latvijas putnu attēli.

Nāc, atrodi un pieraksti putnu nosaukumus.

Raksti uz e-pastu skaista.bibl@inbox.lv, vai sūti atbildes īsziņā uz numuru 26518224. Fotoattēla ciparu un putna nosaukumu. Neaizmirsti norādīt vārdu un uzvārdu! Tiks izlozēts viens laimīgais uzvarētājs, kas balvā saņems grāmatu.  Lai veicas!


2021. gada 12. apr.

Literatūras izstāde "Ceļa vējš"

 Rakstniekam, tulkotājam, grāmatizdevējam Ernestam Birzniekam - Upītim - 150. (1871 - 1960)."Mazais draudziņ, pulkā nāc!"

 Literatūras izstāde par godu Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai.2021. gada 1. apr.

Apsveikums

 


Konkurss

 


Literatūras izstāde "Pretī pavasarim"

 
No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem, šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot, gan priecāties, gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.

Saulainas, labām domām un
priecīgiem mirkļiem piepildītas Lieldienas!Darba plāns aprīlim

 


2021. gada 3. marts

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” lasīšanas sezona ir noslēgusies.

Grāmatu lasīšana ir ne tikai savas dzīves kvalitātes uzlabošana, bet arī izklaide un atpūta vienā reizē. Ikviens var piekrist šim teicienam “Lasīt nozīmē domāt un just!” Šis teiciens ir rakstīts uz (BJVŽ) 2020 ekspertu balviņām.

Vairāku mēnešu garumā žūrijas eksperti – dažāda vecuma bērni un pieaugušie – lasīja šo grāmatu kolekciju.

Paši jaunākie lasītāji bija Skaistas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” audzēkņi.

Liels paldies bērnudārza audzinātājām: Oksanai Galilejai un Marijai Čerņenokai par sadarbību.

Paldies visiem lasītājiem par ieguldīto darbu un rūpēm!

Paldies bērniem un viņu vecākiem , kuri iesūtīja fotogrāfijas par savas dalības “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” atspoguļošanu. Iedvesmosim viens otru, lai degsme uz lasīšanu neizsīkst jo, lasīt nozīmē domāt un just!

 


"Mans vaļasprieks"

 

Sanitas Veceles - virtuālā izstāde.

 
2021. gada 1. marts

2021. gada 25. febr.

Drošs internets.

 Informācija interesentiem.

https://drossinternets.lv/

https://www.facebook.com/drossinternets
Darba plāns martam

Datums.

Virtuālā izstāde, temats un nosaukums.

Norises vieta.

01.03.-15.03.

“Ak, sirds, tev pašai sevi jāsastop!” Literatūras izstāde. Latviešu aktrisei

Olgai Dreģei- 83 (1938).

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

15.03.-29.03.

 

“Lata romānu burvība”. Literatūras izstāde.

 

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

 

17.03.-31.03.

“Daba mostas, ne tikai dabā, bet arī mūsu sirdīs!” Tematiska literatūras izstāde. Skaistas pagasta bērnu, jauniešu zīmējumu izstāde.

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

 

17.03.-31.03.

 “Tādi mēs esam”. Latviešu rakstniekam, publicistam Miervaldim Birzem – 100 (1921-2000).

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

 

17.03.-31.03.

“Seno lietu atmiņas”. Tematiska izstāde.

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

 

30.03.

Jaunāko grāmatu apskats. Jaunieguvumi.

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

 


2021. gada 24. febr.

Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: bibliotēku interešu aizstāvībaĻoti labi, noderīgi ieteikumi, kas mūs visus šīs nozares darbiniekus iedvesmo! Paldies!

"Kad mīlestība snieg"

 
12. februāra  pēcpusdienā vietnē Zoom  notika tiešsaistes tikšanās “Kad mīlestība snieg” ar novadnieci, Aulejas tautas nama kultūras pasākumu organizatori Ilzi Vovku

Interviju ar Ilzi Vovku lasiet šeit: 

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article//cilveks-sava-vieta.html


Grāmatu starts.

 https://www.facebook.com/Ziedot.lv/photos/pcb.3778024152256242/3778008145591176

2021. gada 16. febr.

2021. gada 11. febr.

2021. gada 9. febr.

2021. gada 3. febr.

 
https://bibliotekakraslava.lv/aktualitates/9februari-atzimesim-drosaka-interneta-dienu-did2021?pp=


2021. gada 28. janv.

 


 

 

 

  


  
 


Darba plāns februārim

 

Datums.

Virtuālā izstāde, temats un nosaukums.

Norises vieta.

04.02.-18.02.

 

“Metens nāca pār kalniņu”. Tematiska izstāde latviešu gadskārtu svētkiem. Pavasara gaidīšanas svētki.

 

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

 

08.02.-22.02.

 

“Mīlestība”. Latviešu dzejniecei Ārijai Elksnei – 93 (1928 – 1984).

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

 

08.02.-22.02.

 

“Sava ceļa gājējs”. Dzejniekam, rakstniekam Aleksandram Čakam – 120 (1901 – 1950).

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

 

10.02.-24.02.

“Mīlestība ir un būs!” Par godu Valentīna dienai. Tematiska izstāde.

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

 

11.02.-25.02.

“Dabas bērns”. Dzejniekam Imantam Ziedonim – 88.

(1933-2013).

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

 

25.02.

Jaunumu diena. Jauno grāmatu diena.

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

2021. gada 27. janv.

Izlasi!

 Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku kopkatalogs. Novadpētniecība.

https://kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=allf&op0=%25LIKE%25&val0=Skaista&linkid0=0&bop1=AND&crit1=pbyr&op1=LIKE%25&val1=2020&linkid1=0&addCriteriaBop=AND&l=1%2c8%2c2&c=1%2c2&sc=2&page=2


2021. gada 26. janv.

Latgales pavārgrāmata. Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālās receptes.


Krāslavas novada dome sadarbībā ar biedrību “Latgales kulinārā mantojuma centrs” ir izdevusi Latgales pavārgrāmatu, kurā apkopotas Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālo ēdienu un dzērienu receptes. Pavārgrāmata sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā iekļautas Latgales vietējo ēdienu receptes, bet otrajā daļā – Krāslavas novadā vēsturiski dzīvojošo tautību – latviešu, poļu, ebreju, krievu un baltkrievu – nacionālās virtuves receptes un fotoattēli. Grāmatas izdošanas gads 2020. “Latgales pavārgrāmata” pieejama arī e-versijā.

 https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/izdota-latgales-pavargramata

Dodies lasīšanas tūrē kopā ar Martu un Gustavu!

Dodies lasīšanas tūrē kopā ar Martu un Gustavu! Raidījums “Literatūre” tevi izaicina izlasīt vismaz 21 grāmatu līdz 2021. gada beigām. Vairāk par šīm grāmatām un to autoriem skaties raidījumā “Literatūre” katru otro sestdienu plkst. 17.30 LTV1 kanālā vai raidījuma ierakstu lsm.lv jebkurā sev ērtā laikā. 

 https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/208936/literature-inga-gaile-un-vizma-belsevica
"Latgales tradīciju ilgtspēja mūsdienu vidē"

 
Līga Kondrāte un Marika Zeimule.


Valdis un Olga Pauliņi, keramiķi, mākslinieki.

  • 25.janvārī tiešsaistē, Youtube.com platformā varēja vērot 2.semināru - “Latgales tradīciju ilgtspēja mūsdienu vidē”. 
  • Semināru organizēja Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs.
  • Semināru moderēja:
  • Marika Zeimule, Kultūras ministrijas ministra biroja vadītāja un biedrības “Latgales tradicionālās kultūras centra “Latgaļu sāta” vadītāja.
  • Līga Kondrāte, Ludzas novada Tūrisma informācijas centra vadītaja, Latgales reģiona tūrisma asociācijas valdes locekle.
  • Savā pieredzē dalījās: Evija Vasilevska, Annele Slišāne, Ieva Pīgozne, Valdis un Olga Pauliņi, Irēna Baufale, Linda Rubena, Marika Rudzīte-Griķe, Signe Pujāte, Līga Kondrāte, Zane Praņevska, Zelma Pīgožne, Ēriks Kondrāts, Marika Zeimule.
  • Paldies par  semināru!

 


2021. gada 25. janv.

"Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram"

21.javnārī virtuālajā platformā ZOOM notika konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”.Konferenci rīkoja Latvijas Nacionālās Bibliotēkas attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un Baltistikas nodaļu un Kuldīgas Galveno bibliotēku.Konferenci atklāja Daina Girvaite, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītāja. Konferencē savas prezentācijas rādīja un par tām stāstīja: Māra Grudule, Eva Eglāja-Kristsone, Ieva Kalniņa, Janīna Kursīte-Pakule, Astra Spalvēna, Mārtiņš Laizāns.

Prezentācijās tika apskatītas dažādas tēmas:

Latvijas vēstures tēlojums Baltijas vācu literatūrā;
Rakstnieku raduraksti: jaunas iespējas un atklājumi dzimtu izpētē;
Ēdiens Zemgales rakstnieču darbos;
Dievības, gari, cilvēks;
Latviešu valodā sarakstīto pavārgrāmatu vēsture. 1795-2012;
Gastropoētika un Marģera Zariņa “Viltotais Fausts jeb pārlabota un papildināta pavārgrāmata”.
Paldies par konferenci!

Jauno grāmatu apskats

 
2021. gada 20. janv.

Tautas vienotības simbols. Barikādēm - 30.

 


https://xtv.lv/rigatv24/video/WR973vReNnO-tautas_vienotibas_simbols_barikadem_30_1_dala?utm_source=mail&utm_medium=inb_ml&utm_campaign=xtv-selfpromo

https://www.letonika.lv/default.aspx?q=barik%c4%81des&s=0&g=0

2021. gada 18. janv.

"Cauri laikiem"

 

Dzejniekam Jānim Sirmbārdim – 84 (1937-2015).

Jānis Sirmbārdis (dzimis 1937. gada 13. janvārī Jumurdas pagastā, miris 2015. gada 23. jūnijā)  bija latviešu dzejnieks.

Jānis Sirmbārdis beidzis Jelgavas pedagoģisko skolu (1956) un Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1961). No 1962. līdz 1967. gadam strādājis laikrakstā "Literatūra un Māksla", no 1967. līdz 1994. bijis redaktors izdevniecībā "Liesma". 1963. gadā uzņemts par Latvijas Rakstnieku savienības biedru.

Pirmā dzejas publikācija 1957. gadā laikrakstā "Padomju Students". Izdoti dzejoļu krājumi "Asnu zobeni" (1962), "Dienu bites" (1966), "Saulstaru atslēgas" (1968), "Kaleidoskops" (1972), "Nātru smarža" (1975), "Kartupeļu rakšana Ērgļos" (1977), "Brūkleņzieds" (1980), "Dzejas mājas kapitālremonts" (1984), "Ak, mūžs!" (1986), "Velna ducis" (1987), "Valoda" (kopā ar R. Baraduļinu, 1987), "Pārplīsušais laiks" (2001) un "Neaizmirstuļu pļāvējs" (2002).

Atdzejojis Borisa Pasternaka, Andreja Vozņesenska u.c. krievu autoru dzeju, tulkojis B. Akuņina romānus.