2021. gada 1. jūl.

Paziņojums!

 No 12.jūlija līdz 25.jūlijam bibliotekāre būs atvaļinājumā.


2021. gada 17. jūn.

Literatūras izstāde "Līgo saule, līgo bite, Līgo visa radībiņa"

 Jāņi ir latviešu gadskārtas svētki, ko svin vasaras saulgriežu laikā, kad ir visīsākā nakts un visgarākā diena. Dienu pirms Jāņiem sauc par Zāļu dienu, tās vakaru sauc par Jāņu vakaru, nakti par Jāņu nakti un nākamā diena ir paši Jāņi.

Līgodama vien atnāca
Tā līksma Jāņu diena
Pār siliem, pār mežiem,
Pār miezīšu tīrumiem.2021. gada 16. jūn.

2021. gada 10. jūn.

Rakstniecei Dagnijai Zigmontei - 90 (1931-1997) Literatūras izstāde "Tik vienkāršas lietas"

Rakstniece Dagnija Zigmonte (1931–1997) dzimusi Rīgā. Daiļrades pamatžanrs – romāns. Pirmo romānu centrā konflikts starp romantiskas personības, galvenokārt jauniešu ideāliem un laikmeta radītajiem sociālpolitiskajiem apstākļiem. Romāns "Jūras vārti" (1960) guva lasītāju ievērību ar varoņu personīgās dzīves dominanti pār sabiedriskajām norisēm. Zigmontes romānu pamattēma – mietpilsonības rašanās, cilvēku attiecību pārmaiņas ģimenē; mākslinieciskā savdabība – romantisks raksturs reālistiskos apstākļos, dabas ainu paralēles varoņu pārdzīvojumiem, liriskas atkāpes, liela nozīme intonācijai kā darbu vienojošam elementam.

2021. gada 2. jūn.

Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai”

2021. gada 27. maijā tiešsaistē notika Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai”.  Pasākumu organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB), tā mērķis bija aktualizēt pagastu bibliotēku nozīmi valsts un pašvaldību infrastruktūrā, vietējo kopienu izaugsmē un ilgtspējīgas sabiedrības veicināšanā.


2021. gada 25. maijs

Neliels ieskats no tiešsaistes tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi25.05.2021. pulksten 11.00 varēja piedalīties tiešsaistes pasākumā 

ar bērnu grāmatas autori Eviju Gulbi.  Šī burvīgā tikšanās ar bērnu 

grāmatas autori Eviju Gulbi paskrēja vēja spārniem.  

Liels paldies, Krāslavas novada centrālai bibliotēkai
par šo rīkoto tiešsaistes tikšanos ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi!

Jauno grāmatu apskats

 

Margēviča, Agnese. Brālība 2. 2019.
Jansons, Reinis. Nauda un citas Cīruļu ģimenes lietas. 2021.
Ražuks, Romualds. Latvijas Tautas fronte barikādēs. 2021.
Šablovskis, Arnis. Garīgo tiltu būvnieks Ivars Graudiņš. 2021.
Miki, Taku. Burvju kastīte. 2020.
Vējiņš, Edžus. Nepārbraukušie/ nepārtraukusie. 2020.
Latgales zilo ezeru zeme. 2013.
Mans pirmais putnu noteicējs. 2019.

Dāvinājums no Krāslavas novada centrālās bibliotēkas. Paldies!

2021. gada 20. maijs

Jauno grāmatu apskats

 


Daugavpils novads. Vietas vērtība. 2018.
Loiteršteine - Saveļjeva, Ērika. Traktora Ervīna piedzīvojumi. 2020.
Tilaks, Dzintars. Šausmiņa. 2020.
Tilkaks, Dzintars. Čomiņš. 2016.
Ikstena, Nora. Ūdens mirdzēšana. 2021.
Stepēna, Maija. Kad visi grib būt karaļi. 2020.
Dmučovskiene, Rasa. Skudriņa Kāpēcīte. 2019.
Blodone, Iveta. Meli un porcelāns. 2021.
Puriņa, Inga. Negaiss ābelēs. 2021.
Gulbe, Dana. Sakārto māju, sakārto prātu. 2021.
Kravale, Dace. Iedvesmas upe. 2021.
Zviedre, Ligita. Lēti, ātri, garšīgi. 2020.
Emsis, Indulis. Enkursakne. 2021.
Šulce, Dzintra. Caurvējš. 2021.

Par pašvaldības līdzekļiem iegādātas grāmatiņas. Paldies!

Literatūras izstāde "Ar humoru pa dzīvi"

 
Vizmai Belševicai - 90. 
(1931-2005).

2021. gada 29. apr.

Zīmējumu konkursa "Uzzīmē pavasari!" virtuālā izstāde

 

Noslēdzies konkurss "Uzzīmē pavasari!"

 

         Skaistas pagasta bibliotēkas rīkotais konkurss “Uzzīmē pavasari!” ir noslēdzies.

        Dzejnieks Imants Ziedonis savā grāmatā “Krāsainas pasakas” raksta: “Es esmu pelēks kā pelēns. Es esmu pelēks kā putns, kā puteklis, kā pelni. Tikai tāpēc, ka es esmu, tikai tāpēc citas krāsas var izcelties. Kur es esmu? Kur jūs mani varat ieraudzīt? Visur. Bet sāksim ar pavasari.”

     Man liels prieks un reizē arī pārsteigums, ka konkursā piedalījās dažāda vecuma bērni un jaunieši gan no Skaistas pagasta, Dagdas, Krāslavas, Rīgas un pat no Jēkabpils. 

      Ar lielu pateicību vēlos sveikt tieši Varavīksnes vidusskolas skolēnus un viņu skolotājas Jeļenu Kļimovu un Viju Plotku, kā arī skolas direktori Mariju Micķeviču. Tieši  no Varavīksnes vidusskolas skolēnu darbiņiem tika iesūtīti visvairāk pieteikumi konkursam. Paldies, konkursa dalībniekiem: Jekaterinai Čubrevičai, Samantai Berestņevai, Kirai Prašmutei, Anastasijai Petuhovai, Arīnai Utānei, Nikitai Zaicevai, Valērijai Borzulei, Mariai Filipenkovai, Darjai Andrejevai, Nikolai Žukovai, Sanitai Bohānei, Ksenijai Fjodorovai, Ļubovai Šustai, Aleksai Pinkai.

          Paldies, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēniem: Evai Vecelei un Emīlam Bebrišam kā arī Krāslavas PII Pienenīte 2.grupas “Taurenīši” skolotājām Aijai Škutānei un Valentīnai Navicai par bērnudārza audzēkņu Alises Masļakovas un Katrīnas Masļakovas darbiņiem.

          Arī Dagdas vidusskolas skolēniem paldies par piedalīšanos konkursā: Sabīnei Borovkovai, Danai Plotkai, Katei Baldiņai, Elīnai Stikutei, Aleksandram Rukmanim.

          Paldies, Skaistas pagasta PII “Pienenīte” bērnudārza skolotājai Oksanai Galilejevai un bērnudārza audzēkņiem: Jūlijai Ponomarjovai, Sofijai Lenei, Kristiānai Akutjonokai, Janai Ponomarjovai, Reinim Orelam, Renātam Bebrišam.

          Sirsnīga pateicība Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” audzēknei Katrīnai Lazdiņai un Rīgas Imantas vidusskolas skolniecei Evelīnai Lazdiņai kā arī Jēkabpils skolniecei Vanessai Mozgaļovai.

        Paldies, Skaistas pagasta pārvaldes vadītājai Gundegai Grišānei par sarūpētajām veicināšanas balviņām.

 

“Ja gribi, lai sirdī tev pavasars līst,

Tad nomet no pleciem rūpestu slogus

Un atveri, atdari dvēseles logus,

Lai tumšākais kaktiņš top saulgaismas skauts.”

(V. Plūdons.)

 Lai Jums un mums visiem silts un saulains pavasaris!

2021. gada 20. apr.

Literatūras izstāde "Iesim dabā!"

Cīrulīti, mazputniņ, 
Pavasara nesējiņ,
Augstu skrēji dziedādams,
Pavasari vēstīdams.

(Latviešu tautas dziesma.)

Daba ir viss, kas radies dabiski, bez cilvēka palīdzības. 

Ieklausies, vēro dabu, saudzē dabu un tu gūsi spēku - prieku,

 katrā sīkā mazumiņā, ko daba sniedz! 

2021. gada 19. apr.

"Iesim dabā!"

 

Bibliotēku nedēļas ietvaros no 19.04.21.-25.04.21. 

"Darīt neticamo!"

“Iesim dabā!” Atmini putnu nosaukumus.

Skaistas ciemata estrādē ir izvietoti 10 Latvijas putnu attēli.

Nāc, atrodi un pieraksti putnu nosaukumus.

Raksti uz e-pastu skaista.bibl@inbox.lv, vai sūti atbildes īsziņā uz numuru 26518224. Fotoattēla ciparu un putna nosaukumu. Neaizmirsti norādīt vārdu un uzvārdu! Tiks izlozēts viens laimīgais uzvarētājs, kas balvā saņems grāmatu.  Lai veicas!


2021. gada 12. apr.

Literatūras izstāde "Ceļa vējš"

 Rakstniekam, tulkotājam, grāmatizdevējam Ernestam Birzniekam - Upītim - 150. (1871 - 1960)."Mazais draudziņ, pulkā nāc!"

 Literatūras izstāde par godu Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai.2021. gada 1. apr.

Apsveikums

 


Konkurss

 


Literatūras izstāde "Pretī pavasarim"

 
No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem, šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot, gan priecāties, gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.

Saulainas, labām domām un
priecīgiem mirkļiem piepildītas Lieldienas!Darba plāns aprīlim

 


2021. gada 3. marts

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” lasīšanas sezona ir noslēgusies.

Grāmatu lasīšana ir ne tikai savas dzīves kvalitātes uzlabošana, bet arī izklaide un atpūta vienā reizē. Ikviens var piekrist šim teicienam “Lasīt nozīmē domāt un just!” Šis teiciens ir rakstīts uz (BJVŽ) 2020 ekspertu balviņām.

Vairāku mēnešu garumā žūrijas eksperti – dažāda vecuma bērni un pieaugušie – lasīja šo grāmatu kolekciju.

Paši jaunākie lasītāji bija Skaistas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” audzēkņi.

Liels paldies bērnudārza audzinātājām: Oksanai Galilejai un Marijai Čerņenokai par sadarbību.

Paldies visiem lasītājiem par ieguldīto darbu un rūpēm!

Paldies bērniem un viņu vecākiem , kuri iesūtīja fotogrāfijas par savas dalības “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” atspoguļošanu. Iedvesmosim viens otru, lai degsme uz lasīšanu neizsīkst jo, lasīt nozīmē domāt un just!

 


"Mans vaļasprieks"

 

Sanitas Veceles - virtuālā izstāde.

 
2021. gada 1. marts

2021. gada 25. febr.

Drošs internets.

 Informācija interesentiem.

https://drossinternets.lv/

https://www.facebook.com/drossinternets
Darba plāns martam

Datums.

Virtuālā izstāde, temats un nosaukums.

Norises vieta.

01.03.-15.03.

“Ak, sirds, tev pašai sevi jāsastop!” Literatūras izstāde. Latviešu aktrisei

Olgai Dreģei- 83 (1938).

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

15.03.-29.03.

 

“Lata romānu burvība”. Literatūras izstāde.

 

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

 

17.03.-31.03.

“Daba mostas, ne tikai dabā, bet arī mūsu sirdīs!” Tematiska literatūras izstāde. Skaistas pagasta bērnu, jauniešu zīmējumu izstāde.

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

 

17.03.-31.03.

 “Tādi mēs esam”. Latviešu rakstniekam, publicistam Miervaldim Birzem – 100 (1921-2000).

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

 

17.03.-31.03.

“Seno lietu atmiņas”. Tematiska izstāde.

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

 

30.03.

Jaunāko grāmatu apskats. Jaunieguvumi.

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/

 

 


2021. gada 24. febr.

Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: bibliotēku interešu aizstāvībaĻoti labi, noderīgi ieteikumi, kas mūs visus šīs nozares darbiniekus iedvesmo! Paldies!

"Kad mīlestība snieg"

 
12. februāra  pēcpusdienā vietnē Zoom  notika tiešsaistes tikšanās “Kad mīlestība snieg” ar novadnieci, Aulejas tautas nama kultūras pasākumu organizatori Ilzi Vovku

Interviju ar Ilzi Vovku lasiet šeit: 

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article//cilveks-sava-vieta.html


Grāmatu starts.

 https://www.facebook.com/Ziedot.lv/photos/pcb.3778024152256242/3778008145591176

2021. gada 16. febr.