2021. gada 21. okt.

Paziņojums

 

Līdz 15.novembrim Skaistas pagasta  bibliotēka lietotājus klātienē neapkalpos!

                                          Kontaktinformācija uzziņām: 26518224


2021. gada 29. sept.

Skolas atrašanās vieta, kur atradās Skaistas pamatskolas ēka no (1921.-1965.)

 

Skolas pirmsākumi meklējami 1872.gadā. Tā bija 3 gadīgā pamatskola ar krievu mācību valodu, kas pastāvēja līdz 1920.gadam ar nosaukumu Izabelinas tautskola. 

1921.gadā skola tika pārcelta uz Geibu sādžu un iekārtota bijušajā Lipovkas kroga stallī. Šajā laikā jau mācību valoda bija latviešu, skolā – 6 klases. Latviskojot vietvārdus, skola skaista apvidus dēļ tika nosaukta par Skaistas pamatskolu. 

1930.gadā tika uzcelta internāta un skolotāju dzīvojamā māja. Divdesmito gadu vidū skolai piešķīra Valsts pamatskolas statusu. Trīsdesmitajos gados aktīvi darbojās mazpulks. Skolēnu skaits strauji pieauga. Par labiem sasniegumiem skolai tika piešķirts „Valsts pamatskolas” nosaukums.

Latvijas brīvvalsts laikā Ļudviķu ciemā bija - sešu klašu pamatskola, Ezeriņu ciemā, Kaziņču ciemā un Valteru ciemā - četru klašu pamatskola. Padomju laikā darbojās Skaistas astoņgadīgā skola un Valteru četrgadīgā skola.

1965.gadā Skaistas internātam tika uzcelta piebūve ar 10 klašu telpām un 4 telpām pārējām vajadzībām. Labiekārtotos mācību kabinetos mācības notika līdz 2000.gadam.  

         Avots:

    1. Izglītības ceļvedis. - Rīga, 1997.- 146. lpp.

    2. Krāslavas rajona skolu vēsture – Krāslava: Krāslavas rajona    skolu valde, 1997.- 103.- 107. lpp.

    3. Latvijas pagasti. 2.sēj. – Rīga: Preses nams, 2002.- 374.- 377. lpp.Skaistas pirmās katoļu baznīcas sākotnējā atrašanās vieta Skaistmuižā

 

Skaistas pirmā katoļu baznīca tika uzcelta 1778.- 1788.gadā Skaistmuižā (toreiz Izabelinas muižā), kas atrodas 3 km no Skaistas ciemata uz DA. Baznīca celta par prāvesta Žebrovska līdzekļiem. Līdz Rīgas bīskapijas nodibināšanai Skaistas baznīca bija Krāslavas filiālbaznīca. 

                                                               Avots:

1.                  (https://bibliotekakraslava.lv/docs/532/CD-novadpetnieciba/ssjmbaznica.htm)
Skaistas pagasta bibliotēka

 

Par Skaistas pagasta tautas bibliotēkas veidošanās aizsākumu tiek uzskatīti 1945.-1946.gadi. 1949.gadā Skaistas pagasta tautas bibliotēka (toreiz Skaistas ciema bibliotēka) tika oficiāli dibināta. Pirmais ieraksts Skaistas ciema bibliotēkas inventāra grāmatā veikts 1949.gada 15.maijā

  Avots:

1.   Ļuta, Aija. Skaistas pagasta tautas bibliotēkas vēsture un šodiena – Skaista, 1997 – 1.lpp.


   2021. gada 17. jūn.

Literatūras izstāde "Līgo saule, līgo bite, Līgo visa radībiņa"

 Jāņi ir latviešu gadskārtas svētki, ko svin vasaras saulgriežu laikā, kad ir visīsākā nakts un visgarākā diena. Dienu pirms Jāņiem sauc par Zāļu dienu, tās vakaru sauc par Jāņu vakaru, nakti par Jāņu nakti un nākamā diena ir paši Jāņi.

Līgodama vien atnāca
Tā līksma Jāņu diena
Pār siliem, pār mežiem,
Pār miezīšu tīrumiem.2021. gada 10. jūn.

Rakstniecei Dagnijai Zigmontei - 90 (1931-1997) Literatūras izstāde "Tik vienkāršas lietas"

Rakstniece Dagnija Zigmonte (1931–1997) dzimusi Rīgā. Daiļrades pamatžanrs – romāns. Pirmo romānu centrā konflikts starp romantiskas personības, galvenokārt jauniešu ideāliem un laikmeta radītajiem sociālpolitiskajiem apstākļiem. Romāns "Jūras vārti" (1960) guva lasītāju ievērību ar varoņu personīgās dzīves dominanti pār sabiedriskajām norisēm. Zigmontes romānu pamattēma – mietpilsonības rašanās, cilvēku attiecību pārmaiņas ģimenē; mākslinieciskā savdabība – romantisks raksturs reālistiskos apstākļos, dabas ainu paralēles varoņu pārdzīvojumiem, liriskas atkāpes, liela nozīme intonācijai kā darbu vienojošam elementam.

2021. gada 2. jūn.

Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai”

2021. gada 27. maijā tiešsaistē notika Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai”.  Pasākumu organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB), tā mērķis bija aktualizēt pagastu bibliotēku nozīmi valsts un pašvaldību infrastruktūrā, vietējo kopienu izaugsmē un ilgtspējīgas sabiedrības veicināšanā.


2021. gada 25. maijs

Neliels ieskats no tiešsaistes tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi25.05.2021. pulksten 11.00 varēja piedalīties tiešsaistes pasākumā 

ar bērnu grāmatas autori Eviju Gulbi.  Šī burvīgā tikšanās ar bērnu 

grāmatas autori Eviju Gulbi paskrēja vēja spārniem.  

Liels paldies, Krāslavas novada centrālai bibliotēkai
par šo rīkoto tiešsaistes tikšanos ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi!

Jauno grāmatu apskats

 

Margēviča, Agnese. Brālība 2. 2019.
Jansons, Reinis. Nauda un citas Cīruļu ģimenes lietas. 2021.
Ražuks, Romualds. Latvijas Tautas fronte barikādēs. 2021.
Šablovskis, Arnis. Garīgo tiltu būvnieks Ivars Graudiņš. 2021.
Miki, Taku. Burvju kastīte. 2020.
Vējiņš, Edžus. Nepārbraukušie/ nepārtraukusie. 2020.
Latgales zilo ezeru zeme. 2013.
Mans pirmais putnu noteicējs. 2019.

Dāvinājums no Krāslavas novada centrālās bibliotēkas. Paldies!

2021. gada 20. maijs

Jauno grāmatu apskats

 


Daugavpils novads. Vietas vērtība. 2018.
Loiteršteine - Saveļjeva, Ērika. Traktora Ervīna piedzīvojumi. 2020.
Tilaks, Dzintars. Šausmiņa. 2020.
Tilkaks, Dzintars. Čomiņš. 2016.
Ikstena, Nora. Ūdens mirdzēšana. 2021.
Stepēna, Maija. Kad visi grib būt karaļi. 2020.
Dmučovskiene, Rasa. Skudriņa Kāpēcīte. 2019.
Blodone, Iveta. Meli un porcelāns. 2021.
Puriņa, Inga. Negaiss ābelēs. 2021.
Gulbe, Dana. Sakārto māju, sakārto prātu. 2021.
Kravale, Dace. Iedvesmas upe. 2021.
Zviedre, Ligita. Lēti, ātri, garšīgi. 2020.
Emsis, Indulis. Enkursakne. 2021.
Šulce, Dzintra. Caurvējš. 2021.

Par pašvaldības līdzekļiem iegādātas grāmatiņas. Paldies!

Literatūras izstāde "Ar humoru pa dzīvi"

 
Vizmai Belševicai - 90. 
(1931-2005).

2021. gada 29. apr.

Zīmējumu konkursa "Uzzīmē pavasari!" virtuālā izstāde

 

Noslēdzies konkurss "Uzzīmē pavasari!"

 

         Skaistas pagasta bibliotēkas rīkotais konkurss “Uzzīmē pavasari!” ir noslēdzies.

        Dzejnieks Imants Ziedonis savā grāmatā “Krāsainas pasakas” raksta: “Es esmu pelēks kā pelēns. Es esmu pelēks kā putns, kā puteklis, kā pelni. Tikai tāpēc, ka es esmu, tikai tāpēc citas krāsas var izcelties. Kur es esmu? Kur jūs mani varat ieraudzīt? Visur. Bet sāksim ar pavasari.”

     Man liels prieks un reizē arī pārsteigums, ka konkursā piedalījās dažāda vecuma bērni un jaunieši gan no Skaistas pagasta, Dagdas, Krāslavas, Rīgas un pat no Jēkabpils. 

      Ar lielu pateicību vēlos sveikt tieši Varavīksnes vidusskolas skolēnus un viņu skolotājas Jeļenu Kļimovu un Viju Plotku, kā arī skolas direktori Mariju Micķeviču. Tieši  no Varavīksnes vidusskolas skolēnu darbiņiem tika iesūtīti visvairāk pieteikumi konkursam. Paldies, konkursa dalībniekiem: Jekaterinai Čubrevičai, Samantai Berestņevai, Kirai Prašmutei, Anastasijai Petuhovai, Arīnai Utānei, Nikitai Zaicevai, Valērijai Borzulei, Mariai Filipenkovai, Darjai Andrejevai, Nikolai Žukovai, Sanitai Bohānei, Ksenijai Fjodorovai, Ļubovai Šustai, Aleksai Pinkai.

          Paldies, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēniem: Evai Vecelei un Emīlam Bebrišam kā arī Krāslavas PII Pienenīte 2.grupas “Taurenīši” skolotājām Aijai Škutānei un Valentīnai Navicai par bērnudārza audzēkņu Alises Masļakovas un Katrīnas Masļakovas darbiņiem.

          Arī Dagdas vidusskolas skolēniem paldies par piedalīšanos konkursā: Sabīnei Borovkovai, Danai Plotkai, Katei Baldiņai, Elīnai Stikutei, Aleksandram Rukmanim.

          Paldies, Skaistas pagasta PII “Pienenīte” bērnudārza skolotājai Oksanai Galilejevai un bērnudārza audzēkņiem: Jūlijai Ponomarjovai, Sofijai Lenei, Kristiānai Akutjonokai, Janai Ponomarjovai, Reinim Orelam, Renātam Bebrišam.

          Sirsnīga pateicība Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” audzēknei Katrīnai Lazdiņai un Rīgas Imantas vidusskolas skolniecei Evelīnai Lazdiņai kā arī Jēkabpils skolniecei Vanessai Mozgaļovai.

        Paldies, Skaistas pagasta pārvaldes vadītājai Gundegai Grišānei par sarūpētajām veicināšanas balviņām.

 

“Ja gribi, lai sirdī tev pavasars līst,

Tad nomet no pleciem rūpestu slogus

Un atveri, atdari dvēseles logus,

Lai tumšākais kaktiņš top saulgaismas skauts.”

(V. Plūdons.)

 Lai Jums un mums visiem silts un saulains pavasaris!

2021. gada 20. apr.

Literatūras izstāde "Iesim dabā!"

Cīrulīti, mazputniņ, 
Pavasara nesējiņ,
Augstu skrēji dziedādams,
Pavasari vēstīdams.

(Latviešu tautas dziesma.)

Daba ir viss, kas radies dabiski, bez cilvēka palīdzības. 

Ieklausies, vēro dabu, saudzē dabu un tu gūsi spēku - prieku,

 katrā sīkā mazumiņā, ko daba sniedz! 

2021. gada 19. apr.

"Iesim dabā!"

 

Bibliotēku nedēļas ietvaros no 19.04.21.-25.04.21. 

"Darīt neticamo!"

“Iesim dabā!” Atmini putnu nosaukumus.

Skaistas ciemata estrādē ir izvietoti 10 Latvijas putnu attēli.

Nāc, atrodi un pieraksti putnu nosaukumus.

Raksti uz e-pastu skaista.bibl@inbox.lv, vai sūti atbildes īsziņā uz numuru 26518224. Fotoattēla ciparu un putna nosaukumu. Neaizmirsti norādīt vārdu un uzvārdu! Tiks izlozēts viens laimīgais uzvarētājs, kas balvā saņems grāmatu.  Lai veicas!


Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100