2011. gada 20. sept.

Muns latgaliskais latviskumsNo 5. līdz 19. septembrim bibliotēkā dzejas dienām bija veltīta izstāde "Muns latgaliskais latviskums".

Jaunieguvumi septembrī

1.Русская поэзия Латгалии. Конец XX - начало XXI века : [krājums] / ред. и сост., вступит. ст.: Александр Якимов ; над книгой работали: Инта Кушнере, Фаин

2.Snips Artūrs ((1949-). Pasaule pēc tam : [romāns] / Artūrs Snips ; red.: Kārlis Rings, Ieva Janaite ; māksl. Arhats un Fauns. - Rīga : Nodibinājums "Pilsētai un Pasaulei", 2006. - 240 lpp. : il. ;

3.Ceļvedis kultūras centra vadībā : metodiskais materiāls / sast. un iev. sarakst. Dace Jurka ; zin. red. Agnese Hermane ; lit. red. Elita Priedīte ; dizains: Inga Poļevska. - Rīga : Tautas mākslas

4.Talbota Elizabete Viera. [Latviešu val.] Pārsteidzoša Mīlestība : Dieva bērnu negaidītā izglābšana. - Rīga : Patmos, 2011. - 95, [1] lpp. : krās. il. ISBN 9789984514598

5.Urbanovičs Jānis (1959-). Nākotnes melnraksti : Latvija 1934.g-1941.g. / Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders. - Rīga : Baltijas forums, 2011. - 448 lpp. : il., faks. ; 22 cm.

6.Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā , 2007-2013. - Rīga : E Forma, 2011 : il. ; 21 cm Nos. no vāka. . - Ikgadējs.

7.Kīslings, Klauss. Jūs sveicina mīlestība : raksti par diakonisku kultūru / Klauss Kīslings ; tulk. no vācu val. Rita Juse-Čirkše ; red. Guntis Dišlers ; lit. red. Egils Eglītis ; priekšv. Kultūra

8.Demakova Helēna (1959-). Nepamanīs. Latvijas laikmetīgā māksla un starptautiskais konteksts : rakstu izlase, 2002-2010 = They wouldn't notice. Latvian contemporary art and the international contex

9.Rudzītis Rihards ((1898-1960). Svētā Grāla brālība : zinātniskā pamatojumā / Rihards Rudzītis ; [sast. un red. Gunta Rudzīte]. - [Rīga] : Antēra, 2005. - 329, [3] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm.

10.Kalna Nora (1939-). Puteņu eņģelis : dzeja un atdzeja / Nora Kalna. - B.V. : SIA VAra Vīksna, 2011. - 245, [1] lpp. : il. ISBN 9789984995984

11.Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija; izstrādājuši: Kristīne Bērziņa ... [u.c.]. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2008. - 460 lpp.

12.Latvija. [Darba likums (2001) 2010] Darba likums ar komentāriem / [komentāru autori: Iveta Zelča ... [u.c.] ; zinātniskā redaktore Irēna Kalniņa] ; zvērinātu advokātu birojs "BDO Zelmenis & Libert

13.Darba aizsardzība uzņēmumā : palīgs jaunajiem komersantiem / [Latvijas Darba devēju konfederācija]. - [Rīga] : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2009. - 48 lpp. : il., tab. ; 30 cm + 1 CD-ROM

14.Izglītības ceļvedis 2011 : informatīvais izdevums. - Rīga : LATAUT KOM, 2011. - 168 lpp. ISBN 9789934811111

15.Kā nosargāt sava bērna dzīvību : ģimenes portāla www.mammamuntetiem. lv 1. grāmata : [padomi vecākiem par mazajiem līdz 6 gadu vecumam] / www.mammamuntetiem. lv ; il., vāka dizains: Jānis Beķeris

16.Чандлер Рэймонд (1888-1959). Роковая женщина : Леди в озере / Р. Чандлер ; сост. В. Жариков. - Минск : ИПК Жасскон, 1994. - 399,[1] с. : ил. ; 21 см. - (Гангстерски�

17.Brauna, Sandra. Jauns rīts : Romāns / S.Brauna. - Rīga : Artava, 1997. - 574, [1] lpp. ; 20 cm Oriģ. nos.: Another dawn / Sandra Brown. ISBN 9984-529-86-X

18.Širokauers,Alfrēds. [Erste Mann Latviešu val.] Pirmais vīrietis : [romāns] / Alfrēds Širokauers ; [tulkojis R. Kroders]. - Rīga : Avots, 1993. - 120, [1] lpp. Sagatavots pēc 1933.g. izdevuma.

19.Mauriņa Zenta ((1897-1978.1897-1978.). Esejas / Zenta Mauriņa ; [sakārtotāja un priekšvārda autore Inese Auziņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006]. - 118, [2] lpp. ; 21 cm.

20.Stēnersens Eivins. [Norvēģijas vēsture Latviešu val.] Norvēģijas vēsture : no leduslaikmeta līdz mūsdienām / Eivins Stēnersens, Īvars Lībeks ; no norvēģu val. tulk. Rute Lediņa. - Rīga : Norden AB

21.Штильмарк Роберт Александрович. Наследник из Калькутты : Роман / Р. Штильмарк ; [Худож. С. Н. Лебедев]. - Москва : Патриот, 1990. - 584,[3] с., [8] л. цв. ил.

22.Френсис Дик (1920-). Кураж : В одном городе / Дик Френсис ; Кеннет Миллар. - Рига : КО "Лат-Интро" : Фирма "Импакт", 1991. - 270 с. ; 21 см. - (Детективы века).

23.Кристи, Агата. Объявлено убийство / Агата Кристи ; [пер. с англ. Т. Шишовой]. - Москва : Союзинформкино, 1990. - 95 с. ; 21 см. - (Пиф).

24.Смит, Джордж Генри. Королевы и ведьмы Лохлэнна : научно-фантастический роман / Джордж Генри Смит ; пер. c англ. ; послесл. Вл. Гакова. - Минск : Вы

2011. gada 9. jūn.

Lelles rāda savas kleitas

Februārī bibliotēkā bija skatāma
krāslavietes Maldas Šidlovskas tamborēto leļļu kleitu izstāde.

Barikāžu laiku atceroties


2011.gada 13. janvārī bibliotekā tika izveidota literatūras izstāde " 1991.gada janvāra barikāžu laiks periodiskajos izdevumos".

21. janvārī barikāžu dalībnieki tika aicināti uz tikšanos. Diemžēl uz tikšanos ieradās tikai Jānis Umbraško, kurš stāstīja par to dienu notikumiem. Pēc tam kopīgi tika skatīta video filma par tikšanos ar barkāžu dalībniekiem pēc 10 gadiem.

Mana pirmā grāmata

2010. gada augusta nogalē bibliotēkā tika izveidota literatūras izstāde "Mana pirmā grāmata"

3. septembrī tika rīkots pasākums sagatavošanas grupas bērniem, kur viņus sagaidīja Astrīdas Lindgrēnes grāmatu literārie varoņi - Pepija Garzeķe, Karsons, Brālītis.

Bibliotekāre iepazīstināja nākamos bibliotēkas apmeklētājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, bet Karlsons parādīja, kā salabot grāmatas, ja tās tomēr saplīst.

Pasākumā piedalījās arī bērnu vecāki.


Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100