2018. gada 30. janv.

Skaistas pagasta bibliotēkā


1.
Literatūras izstāde “Daugavas laiviniece”. Rakstniecei Ilzei Kalnārei (īst. v. Ņina Ivanova) - 100 (1918–1968)
27.01.-10.02.
2.
Literatūras izstāde “Saules kokā es būšu ieaugusi”.
Dzejniecei Ārijai Elksnei - 90 (1928–1984)
7.02.-21.02.
3.
Literatūras izstāde “Kapteiņa granta bērni”.
Franču rakstniekam Žilam Vernam - 190 (1828–1905)
8.02.-22.02.
4.
 Konkurss “Oriģināli skaistākā Valentīndienas atklātnīte”
1.02-13.02.

1

2018. gada 25. janv.

Lasīšanu veicinošs pasākums 3-4 gadīgiem bērniem“Skaitāmpanti”

2018. gada 23. janvārī bibliotēkā bija arī  pirmsskolas bērniem lasīšanu veicinošs  pasākums “Skaitāmpanti”. Divi bērni slimoja, diviem bērniem vecāki nevarēja ierasties. Apguvām divu veidu skaitāmpantus:
 - tādus, kurus skaitot bērns reizē apgūst kustības;
 - un tādus, kurus skaita tad, kad jāizlozē, kurš bērns vadīs rotaļu vai savu kārtas numuru spēlējot, piemēram: Runči, runči, kaķi, kaķi
                                  Iesim visi peles ķert!
                              Kas pelīti noķēris,
                                    Tam peļādu kažociņš.
Šo skaitāmpantu gandrīz no galvas iemācījās bērni.

2018. gada 24. janv.

Lasītāju klubiņa tikšanās.

 

23. janvārī notika kārtējā Lasītāju klubiņa dalībnieku tikšanās. Šoreiz pēc domu apmaiņas par izlasītajām grāmatām, visiem aktuāls  bija jautājums par to, kā nepadoties ziemas nogurumam. Antonija Vecele uz sevis ir pārbaudījusi uzlādēta ūdens enerģiju. Ūdens traukam izvēlas atbilstošas  krāsas lapu (piem., dzeltenā krāsa uzlabos prāta spējas). Krāsainajai lapai jābūt ap trauku, tas jāliek uz palodzes uz 2 līdz 4 stundām, atkarībā no tā kāda diena, ļoti apmākusies vai saulaina.
    Vēl palīdz B grupas vitamīni, katru dienu uzturēties svaiga gaisā, nepārēsties.

    Bibliotēkā ir daudz literatūras par veselīgu dzīvesveidu, vieglāk lasāmas – Dzīve saskaņā ar gadalaikiem; Veselības zelta likumi; Danilāns Jaunas un vecas ziņas par ilgu un laimīgu dzīvošanu”, kuras ieteicu apmeklētājiem.

Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100