2018. gada 5. sept.

Pasākumi, izstādes septembrī1.

Literatūras izstāde “Līze Analīze” 
Dzejniecei  Inesei Zanderei - 60 (1958)

17.09.-30.09.

2.

Novadpētniecības materiālu izstāde “Ražas vākšana mūsu pagastā 70. - 80.gados”

19.09. – 3.10.

3.

Radošā darbnīca pirmsskolas bērniem “Rudens fantāzijas”

 29.09.

Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100