2016. gada 5. dec.

2016. gada 17. nov.


Skaista mana tēvu zeme

par visām zemītēm:

Plaši lauki, zaļi meži,

Zilis jūras ūdentiņš.

 

     16.novembrī, Skaistas Tautas namā, par godu Latvijas Republikas proklamēšanas dienai tika veltīta dzejas pēcpusdiena.

Izskanēja mūsu novadnieku dzeja. Savu dzeju lasīja Ruta Zukule un Irina Zukule.

Svētku gaisotni papildināja dziesmas.

 

Ieskats dzejas pēcpusdienas norisē.

 

 

 

 

Liels paldies, kas atnāca uz šo dzejas pēcpusdienu un dalījās kopējā priekā klausoties dzeju.

Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīta literatūras izstāde: "Manai dzimtenei!"


2016. gada 9. nov.

Dzejniekam un rakstniekam

 Aleksandram Čakam 

(1901 - 1950) - 115

 

Literatūras izstāde: "Liepas satumst. Lapās apklust vēji, savāds gurdums zāli lejup māc...."

 

 

 

 Rutas Zukules

 

  somu izstāde

 

  no šī gada 7. līdz 30.novembrim.

 

 Visi, visi aicināti apskatīt izstādi!!!

 2016. gada 8. sept.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016

 

Visi, visi laipni aicināti

 

iesaistīties šajā pasākumā!

 

Literatūras izstāde: "Ar dāliju pušķiem un košajām lapām ik skolā nāk septembra rīts..."

 

Dzejniekam, atdzejotājam, literatūrkritiķim Knutam Skujeniekam (1936) - 80

Literatūras izstāde: "Es tevi ziedēt cauri pīpenai dzīšu..... es tevi saprast cauri bezvējam tīšu.... līdz kailai rokai tevi līdz esībai...."

Laipni aicināti apskatīt izstādes!!!

2016. gada 25. jūl.

Literatūras izstāde: "Gardais ogu mēnesis"

Līdz 1.augustam ir apskatāma literatūras izstāde: "Gardais ogu mēnesis". Visi laipni aicināti apskatīt izstādi!!!

2016. gada 11. jūl.

Aktualitātes Skaistas pagasta bibliotēkā jūlija mēnesī!

Skaistas pagasta bērni, savu vasaras brīvlaiku, labprāt pavada Skaistas bibliotēkā ne tikai lasot grāmatas, bet arī zīmējot zīmējumus.


Konkurss: "Mans netradicionālais Jāņu, Līgo vainags!"

Sakarā ar Jāņu un Līgo dienas tuvošanos, Skaistas bibliotēkā tika rīkots konkurss: "Mans netradicionālais Jāņu, Līgo vainags!"  Konkursā varēja piedalīties gan lielie, gan mazie Skaistas pagasta iedzīvotāji.
Balsot par radošajiem darbiņiem varēja paši Skaistas pagasta bibliotēkas apmeklētāji.  Trīs labākajiem darbiņiem - tika sarūpētas veicināšanas balviņas. Ieskats no konkursā iesniegtajiem darbiņiem. Paldies, visiem, kas piedalījās konkursā!"Līgo saule, līgo bite, Līgo visa radībiņa...."

Literatūras izstāde: "Līgo saule, līgo bite, Līgo visa radībiņa...."

 

No 15.jūnija Skaistas bibliotēkā - varēja apskatīt literatūras izstādi par godu Līgo un Jāņu dienai: "Līgo saule, līgo bite, Līgo visa radībiņa......."

 


2016. gada 14. jūn.

Pateicība par piedalīšanos radošajās darbnīcās un grāmatu lasīšanā!!Sakarā ar Skaistas sākumskolas slēgšanu, bibliotekāre Skaistas sākumskolā - šā gada maija beigās, kā nelielu pateicību par aktīvu iesaistīšanos un abpusēju sadarbību, pasniedza godam nopelnītos čaklo lasītāju vimpeļus “gudro pūcīti”.
 Vēlreiz, vēlreiz, paldies, visiem gan Skaistas sākumskolas skolotājiem un direktoram, gan bērniem, kas ar degsmi un aizrautību iesaistījās radošajās darbnīcās un grāmatu lasīšanā!!


Skaistas sākumskolas skolēni no 1. klases, un 4. klasi ieskaitot -  kopā ar skolotājiem.  
Lai visiem, visiem veicas turpmāk!!!


Literatūras izstāde: “Māja ar zaķa ausīm”Rakstniecei Dagnijai Zigmontei (1931-1997) – 85
       

          

Visi, visi laipni aicināti apskatīt izstādes!!!!

Skolēnu pavasara brīvdienu radošā darbnīca bibliotēkā "Nāc, un rodi, radi prieku bibliotēkā...."

  “Pavasara zaļā vara Atkal visu dzīvu dara. Piesaulē jau zaļo mauri, Pumpuram top mizā šauri. ” (K. Skalbe.) Šodien 17.martā skaistā dienas...