2016. gada 14. jūn.

Pateicība par piedalīšanos radošajās darbnīcās un grāmatu lasīšanā!!Sakarā ar Skaistas sākumskolas slēgšanu, bibliotekāre Skaistas sākumskolā - šā gada maija beigās, kā nelielu pateicību par aktīvu iesaistīšanos un abpusēju sadarbību, pasniedza godam nopelnītos čaklo lasītāju vimpeļus “gudro pūcīti”.
 Vēlreiz, vēlreiz, paldies, visiem gan Skaistas sākumskolas skolotājiem un direktoram, gan bērniem, kas ar degsmi un aizrautību iesaistījās radošajās darbnīcās un grāmatu lasīšanā!!


Skaistas sākumskolas skolēni no 1. klases, un 4. klasi ieskaitot -  kopā ar skolotājiem.  
Lai visiem, visiem veicas turpmāk!!!


Literatūras izstāde: “Māja ar zaķa ausīm”Rakstniecei Dagnijai Zigmontei (1931-1997) – 85
       

          

Visi, visi laipni aicināti apskatīt izstādes!!!!

Literatūras izstāde: “Es vienmēr būšu pusceļā uz tevi, Jo mīlestības ceļam gala nav...”     Rakstniecei Vizmai Belševicai 

   (1931-2005) – 85
Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100