2023. gada 17. marts

Skolēnu pavasara brīvdienu radošā darbnīca bibliotēkā "Nāc, un rodi, radi prieku bibliotēkā...."

 

“Pavasara zaļā vara

Atkal visu dzīvu dara.

Piesaulē jau zaļo mauri,

Pumpuram top mizā šauri.

(K. Skalbe.)


Šodien 17.martā skaistā dienas laikā bibliotēkā pulcējās bērni un jaunieši uz radošo darbnīcu. 

Iepazīstoties ar grāmatu pasaules burvību liels un mazs atrada sev interesējošu literatūru. Spēlēja spēles un bibliotēkas telpās virmoja bērnu čalas, prieks par pavasara tuvošanos, jo kas gan mums cits šo enerģiju dod, ja ne saulīte, kas mūs silda un apmīļo ik uz soļa.

Paldies visiem bērniem un jauniešiem, kas piedalījās radošajā darbnīcā! Lai visiem skaits un saulains pavasaris! 
Bibliotēku darbinieku seminārs - Krāslavas novada centrālā bibliotēkā

 2023.gada 16.martā Krāslavas novada centrālā bibliotēkā, notika Krāslavas novada bibliotēku darbinieku seminārs. Mācamies jaunas zināšanas un papildinām jau esošās.

Literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei -71. Literatūras izstāde "Valoda, literatūra, folklora....."

 


Lielo kreppapīra peoniju ziedu veidošanas meistarklase


8. martā Ūdrīšu pagasta Tautas namā notika pasākums, kurā Skaistas pagasta bibliotekāre Gunita Purviņa-Bebriša sadarbībā ar Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotekāri aicināja radoši pavadīt svētku rītu.

Kopā mēs bijām 11 sievietes - Ieva, Jeļena, Ilona, Dace, Gunita, Natālija, Diāna, Jadviga, Sarmīte, Maija un Iveta.

Lielie kreppapīra peoniju ziedi visām izdevās patiesi skaisti un krāšņi. Paldies visām čaklajām meitenēm, kas piedalījās šajā 8.marta pasākumā.

Paldies, Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotekārei  un Ūdrīšu pagasta Tautas nama vadītājai par sirsnīgo un mājīgo uzņemšanu.


http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/vai-tu-ilgojies-pec-pavasara.html


http://ezerzeme.lv/lv/zinas/sabiedriba/20361/sievietes-ziedi-svetki

  

Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 100