2021. gada 29. apr.

Noslēdzies konkurss "Uzzīmē pavasari!"

 

         Skaistas pagasta bibliotēkas rīkotais konkurss “Uzzīmē pavasari!” ir noslēdzies.

        Dzejnieks Imants Ziedonis savā grāmatā “Krāsainas pasakas” raksta: “Es esmu pelēks kā pelēns. Es esmu pelēks kā putns, kā puteklis, kā pelni. Tikai tāpēc, ka es esmu, tikai tāpēc citas krāsas var izcelties. Kur es esmu? Kur jūs mani varat ieraudzīt? Visur. Bet sāksim ar pavasari.”

     Man liels prieks un reizē arī pārsteigums, ka konkursā piedalījās dažāda vecuma bērni un jaunieši gan no Skaistas pagasta, Dagdas, Krāslavas, Rīgas un pat no Jēkabpils. 

      Ar lielu pateicību vēlos sveikt tieši Varavīksnes vidusskolas skolēnus un viņu skolotājas Jeļenu Kļimovu un Viju Plotku, kā arī skolas direktori Mariju Micķeviču. Tieši  no Varavīksnes vidusskolas skolēnu darbiņiem tika iesūtīti visvairāk pieteikumi konkursam. Paldies, konkursa dalībniekiem: Jekaterinai Čubrevičai, Samantai Berestņevai, Kirai Prašmutei, Anastasijai Petuhovai, Arīnai Utānei, Nikitai Zaicevai, Valērijai Borzulei, Mariai Filipenkovai, Darjai Andrejevai, Nikolai Žukovai, Sanitai Bohānei, Ksenijai Fjodorovai, Ļubovai Šustai, Aleksai Pinkai.

          Paldies, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēniem: Evai Vecelei un Emīlam Bebrišam kā arī Krāslavas PII Pienenīte 2.grupas “Taurenīši” skolotājām Aijai Škutānei un Valentīnai Navicai par bērnudārza audzēkņu Alises Masļakovas un Katrīnas Masļakovas darbiņiem.

          Arī Dagdas vidusskolas skolēniem paldies par piedalīšanos konkursā: Sabīnei Borovkovai, Danai Plotkai, Katei Baldiņai, Elīnai Stikutei, Aleksandram Rukmanim.

          Paldies, Skaistas pagasta PII “Pienenīte” bērnudārza skolotājai Oksanai Galilejevai un bērnudārza audzēkņiem: Jūlijai Ponomarjovai, Sofijai Lenei, Kristiānai Akutjonokai, Janai Ponomarjovai, Reinim Orelam, Renātam Bebrišam.

          Sirsnīga pateicība Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” audzēknei Katrīnai Lazdiņai un Rīgas Imantas vidusskolas skolniecei Evelīnai Lazdiņai kā arī Jēkabpils skolniecei Vanessai Mozgaļovai.

        Paldies, Skaistas pagasta pārvaldes vadītājai Gundegai Grišānei par sarūpētajām veicināšanas balviņām.

 

“Ja gribi, lai sirdī tev pavasars līst,

Tad nomet no pleciem rūpestu slogus

Un atveri, atdari dvēseles logus,

Lai tumšākais kaktiņš top saulgaismas skauts.”

(V. Plūdons.)

 Lai Jums un mums visiem silts un saulains pavasaris!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru