2022. gada 11. jūn.

Saldā sestdiena Skaistas pagasta bibliotēkā

 

1 komentārs:

Radošā nodarbība Dagdas bibliotēkā "Rotas no pērlītēm".

https://www.facebook.com/Skaistas-pagasta-bibliot%C4%93ka-105778844766242