2021. gada 29. sept.

Skats uz Dridža ezeru

 


Dridzis. Dabas parks, Natura 2000 teritorija.

 

Ezera platība ir 753,2 ha. Vidējais dziļums ezerā ir 12,8 ha, maksimālais – 65,1 m. Tas ir ne tikai dziļākais ezers Latvijā, bet arī visā Baltijā. Drīdža dziļākā vieta atrodas gandrīz 10 km garā ezera vidusdaļā. 20. gs. 20. gados tika izrakts kanāls, kas savienoja Drīdzi ar kaimiņos esošo Ota ezeru, un Drīdža ūdenslīmenis pazeminājās par pusmetru. Tātad pirms tam ezers bijis pusmetru dziļāks.

Netālu no Drīdža ziemeļrietumu gala, ko sauc par Sauleskalna līci, 211 metrus virs jūras līmeņa un 50 metrus virs ezera līmeņa, paceļas arī pats Sauleskalns – sena latgaļu svētvieta. No Sauleskalna virsotnes labi pārskatāms Drīdža ezers un plaša apkārtne, kurā starp pauguriem mirdz arī citu ezeru spoguļi. Lai saglabātu un aizsargātu šo skaisto Latgales augstienes dienvidu daļas stūrīti, izveidots dabas liegums – Drīdža ezers ar apkārtējo ainavu.

Ezerā ir 9 salas, piemēram, Bernātu sala, Liepu sala, Ozolu sala, Apšu sala, Zemā sala, Upes sala, Pizānu sala.

Šeit mīt asari, raudas, līdakas, sapali, plauži, vēdzeles, ķīši, ezera salakas, karūsas, ruduļi, līņi, zuši.

Avots:

1.   Ūdenstilpes (ezeri, dīķi, dzirnavu dīķi) // Kovaļevska, O. Krāslavas rajons: ģeogrāfisko nosaukumu vārdnīca - Rīga, 1997.- 37.- 66.lpp.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru